Job Openings Механик двигатели и генератори

About the job Механик двигатели и генератори

Изкушаващите дестинации са безброй и всички мечтаем за тях. Най-желаната дестинация обаче е правилното работно място! Стараем се да открием какви са вашите амбиции и в каква работна среда може да разгърнете потенциала си.

Вашата роля: Цялостен ремонт и поддръжка на дизелови двигатели и генератори "Cummins"и "Yanmar". Предоставяне на компетентна техническа информация на клиентите. Попълване на необходимата техническа документация и предоставяне на указания за последващ период на диагностика и ремонтни дейности.

Компанията: Водеща компания на българския пазар и представител на редица световни лидери в областта на проектирането, произвеждането и разпространяването на двигатели, филтри и продукти в сферата на индустриалното оборудване и пътностроителната техника.

Работна среда: Динамична работна среда, мотивираща креативността, инициативността и инженерния подход.

Предложение: Отлични условия на труд, стабилен работодател, основно възнаграждение над средното за страната, предвидена годишна премия и ваучери за храна. Работа с водещи световни марки като Cummins, Yammar, Bosch Diesel Center, Delphi. Възможности за дългосрочно развитие, включващи предоставянето на допълнителна квалификация в страната и в чужбина.

Подходящият кандидат: Средно професионално или висше техническо образование по специалност в областта на електротехниката и механиката. Предишен опит като Механик/Техник на строителната и индустриална техника. С предимство ще бъдат разгледани всички кандидати с опит и познания, свързан с ремонта и поддръжката на дизелови двигатели. Изисква се способност за техническа диагностика с помощта на компютърни системи. Свидетелство за управление на МПС.

Ако отговаряте на посочените условия и тази позиция представлява интерес за Вас, моля изпратете ни актуално CV.

Благодарим на всички кандидатствали. Екипът ни ще се свърже само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта 3103.