Job Openings Регионален Мениджър Продажби

About the job Регионален Мениджър Продажби

Изкушаващите дестинации са безброй и всички мечтаем за тях. Най-желаната дестинация обаче е правилното работно място! Стараем се да открием какви са вашите амбиции и в каква работна среда може да разгърнете потенциала си.

Вашата Роля: Договаряне на търговските условия, маркетингови активности, асортимент и позициониране на продуктите. Активно търсене и привличане на нови клиенти. Поддържа отношения с настоящи и нови клиенти и развива бизнес възможности за разширяване на клиентската мрежа. Участва и подпомага цялостния бизнес процес изготвяне на оферти, преговаряне на условия и сключване на договори. Осъществяване на пътувания и срещи в рамките на страната в повереният му регион Варна, Шумен, Силистра, Русе.

Компания: Компания с над 20 години история в търговията и предлагането на стоки за дома. Официален представител на търговски марки притежаващи международно признати сертификати за качество.

Предложение: Основно възнаграждение и бонуси от реализирани продажби. Гъвкаво работно време и социални придобивки. Възможност за професионална реализация и развитие. Служебен автомобил.

Подходящият кандидат: Релевантен опит в сферата на продажбите. Техническа грамотност. Отлични комуникативни и презентационни умения, добро владеене на английски език. Проактивна личност с готовност за динамична работа. Свидетелство за управление на МПС.

Ако отговаряте на изискванията и проявявате интерес към посочената позиция, моля, изпратете автобиография и актуална снимка.

Благодарим на всички кандидатствали. Екипът ни ще се свърже само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта 3103.