Job Openings Специалист ПТО

About the job Специалист ПТО

Изкушаващите дестинации са безброй и всички мечтаем за тях. Най-желаната дестинация обаче е правилното работно място! Стараем се да открием какви са вашите амбиции и в каква работна среда може да разгърнете потенциала си.

Вашата Роля:
Осъществяване на комуникация с всички участници в строителния процес подизпълнители, доставчици, партньори и колеги. Договаряне на условия и ценови оферти, поръчка на материали/оборудване и проследяване на влагането им. Изготвяне и следене на количествено-стойностни сметки и линейните графици. Изготвяне на справки и отчети, свързани с цялостната дейност по изпълнението на строителните обекти. Познаване на нормативната уредба и добрите практики на строително-инвестиционния процес.

Компания:
Строително-инвестиционна компания предоставяща иновативни продукти и решения за строителния бранш.

Предложение:
Дългосрочна работа в компания с утвърдени позиции и професионализъм в областта на строителството. Разнообразно и динамично ежедневие. Петдневна работна седмица с гъвкаво работно време. Основно възнаграждение и социални придобивки. Възможност за професионална реализация и развитие.

Подходящият кандидат:
Предишен опит в сферата на релевантна позиция. Опит в изготвянето на оферти, графици, планиране и отчитане на СМР. Техническа грамотност. Много добри компютърни умения MS Word, MS Excel, AutoCAD. Самоинициативност, аналитично мислене и умение за работа в екип.

Ако отговаряте на изискванията и проявявате интерес към посочената позиция, моля, изпратете автобиография и актуална снимка.

Благодарим на всички кандидатствали. Екипът ни ще се свърже само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта 3103.