Vacatures Lowie Amabassadors

Over de baan Lowie Amabassadors

 

Vertegenwoordigers regio Brussel/Brabant, Limburg én Wallonië gezocht 


Nederlandstalige versie

(version française ci-dessous)

Lowie (Low Impact) Bricks is in 2019 een onderzoek- en ontwikkelingsprogramma gestart om duurzame en betaalbare alternatieven te vinden voor klassieke gevelstenen. Door uitgebreid te experimenteren met verschillende materialen is Lowie Bricks erin geslaagd de esthetische en kwalitatieve kenmerken van keramische bakstenen te behouden en lanceert ze nu de Lowie Hybrid Brick met een CO2 reductie van 80% ten opzichte van keramische gevelstenen.

Lowie Bricks gaat in tegen de perceptie dat duurzaamheid geld kost. Wij geloven dat echte ecologische vooruitgang alleen mogelijk is als het ook betaalbaar is. De markt is duidelijk vragende partij voor deze revolutionaire innovatie en daarom zijn we op zoek naar enthousiaste ambassadeurs die ons helpen om de Lowie Bricks in de markt te zetten.

Lowie Bricks is onderdeel van Groep Roussel en werkt samen met haar gerenommeerd zusterbedrijf Olivier Bricks voor de commercialisering. Je zal dus werken voor Olivier Bricks en van daaruit focussen op de introductie van het Lowie assortiment waarbij je aanvullend ook het bestaand Olivier Bricks assortiment aanbiedt. Olivier Bricks is een gevestigde waarde in de markt en is specialist en pionier in het veredelen van gevelstenen. Het dompelen en trommelen van gevelstenen is de core-business van Olivier Bricks. Olivier Bricks blijft steeds trouw aan haar basisfilosofie: kwalitatieve gevelstenen met karakter, warme kleuren en trendy look creëren door authentiek en puur vakmanschap. Zowel in klassieke bakstenen als in hedendaagse varianten.

 

Jobinhoud

Als Lowie Ambassador ben je verantwoordelijk voor het introduceren van onze gevelstenen bij promotoren en handelaars in bouwmaterialen. Op hun verzoek bezoek je ook architecten, sociale huisvestingmaatschappijen en studiebureaus. Je speelt een essentiële rol in het lanceren en bekend maken van onze innovatieve low-impact hybride gevelstenen en daarnaast bied je ook het bestaande Olivier Bricks assortiment aan.

 • Verantwoordelijkheden:
 • Actief opsporen van nieuwe zakelijke kansen en potentiële klanten.
 • Het onderhouden van opgebouwde bestaande klantrelaties in een vriendelijke en familiale sfeer.
 • Adviseren van klanten over de voordelen van onze low-impact gevelstenen.
 • Het beheren van de volledige verkoopcyclus, vanaf het eerste contact tot en met de after-sales service.
 • Je rapporteert dagelijks via professionele CRM software aan de managing director Sales & Back office.

 

Profiel

 • Minimaal een bachelors degree in een relevant vakgebied.
 • Aantoonbare ervaring in verkoop en accountmanagement, bij voorkeur in de bouwsector.
 • Uitstekende communicatie- en onderhandelingsvaardigheden.
 • Sterke affiniteit met duurzaamheid en milieubewuste bouwmaterialen.

  

Aanbod

 • Een vast contract van onbepaalde duur.
 • Een marktconform loon pakket mét bedrijfswagen en tankkaart en bonussysteem.
 • De mogelijkheid waar je zelf je dagen en uren kan indelen.
 • Een intensieve opleiding.
 • De mogelijkheid om je professioneel netwerk uit te bouwen.
 • Een inspirerende en duurzame werkomgeving.
 • De kans om bij te dragen aan een duurzamere toekomst in de bouwsector.

Recente media:

- Made In West-Vlaanderen: https://www.made-in.be/west-vlaanderen/menense-groep-roussel-komt-met-opmerkelijke-innovatie/

- De tijd: https://www.tijd.be/ondernemen/bouw/west-vlaamse-baksteengroep-roussel-blaast-oude-waalse-cementsite-nieuw-leven-in/10496716.html

 

Version français

Lowie (Low Impact) Bricks a lancé un programme de recherche et développement en 2019 pour trouver des alternatives durables et abordables aux briques de parement classiques. En expérimentant de manière approfondie différents matériaux, Lowie Bricks a réussi à conserver les caractéristiques esthétiques et qualitatives des briques en céramique. Nous avons lancé la Lowie Hybrid Brick avec une réduction de CO2 de 80 % par rapport aux briques de façade en céramique.

Lowie Bricks remet en question la perception selon laquelle la durabilité coûte de l'argent. Nous pensons qu'un véritable progrès écologique n'est possible que s'il est également abordable. Le marché demande clairement cette innovation révolutionnaire et c'est pourquoi nous recherchons des ambassadeurs enthousiastes qui nous aideront à commercialiser les briques Lowie.

Lowie Bricks fait partie du Groep Roussel et travaille en collaboration avec sa célèbre société sœur Olivier Bricks pour la commercialisation. Vous travaillerez donc pour Olivier Bricks et à partir de là vous concentrerez sur l'introduction de la gamme Lowie, où vous proposez également la gamme Olivier Bricks existante. Olivier Bricks est un nom bien établi sur le marché et est un spécialiste et pionnier du raffinage des briques de parement. Le trempage et le battage des briques de parement constituent le cœur de métier d'Olivier Briques. Olivier Bricks reste toujours fidèle à sa philosophie de base : créer des briques de façade de haute qualité avec du caractère, des couleurs chaudes et un look tendance grâce à un savoir-faire authentique et pur. Aussi bien en briques classiques que dans des variantes contemporaines.

  

Contenu du poste

En tant qu'ambassadeur Lowie, vous êtes chargé de présenter nos briques de parement aux promoteurs et aux commerçants de matériaux de construction. A leur demande, vous visitez également des architectes, des bailleurs sociaux et des bureaux d'études. Vous jouez un rôle essentiel dans le lancement et la diffusion de nos briques de parement hybrides à faible impact innovantes et vous proposez également la gamme Olivier Bricks existante.

Responsabilités:

 • En recherche active de nouvelles opportunités commerciales et de clients potentiels.
 • Entretenir les relations clients existantes établies dans une ambiance conviviale et familiale.
 • Conseiller les clients sur les avantages de nos briques de parement à faible impact.
 • Gérer l'ensemble du cycle de vente, du premier contact au service après-vente.
 • Vous rapportez quotidiennement via un logiciel CRM professionnel au directeur général Sales & Back office.

  

Profil

 • Au moins un baccalauréat dans un domaine pertinent.
 • Expérience démontrable en vente et en gestion de comptes, de préférence dans le secteur de la construction.
 • Excellentes compétences en communication et en négociation.
 • Forte affinité avec les matériaux de construction durables et respectueux de l'environnement.

 

Offre

 • Un contrat à durée indéterminée.
 • Un package salarial compétitif avec voiture de société, carte carburant et système de bonus.
 • La possibilité d'organiser ses propres jours et heures de travail.
 • Une formation intensive.
 • Lopportunité délargir votre réseau professionnel.
 • Un environnement de travail inspirant et durable.
 • Lopportunité de contribuer à un avenir plus durable dans le secteur de la construction.

 

Médias récents:

- Made In West-Vlaanderen: https://www.made-in.be/west-vlaanderen/menense-groep-roussel-komt-met-opmerkelijke-innovatie/

- De tijd: https://www.tijd.be/ondernemen/bouw/west-vlaamse-baksteengroep-roussel-blaast-oude-waalse-cementsite-nieuw-leven-in/10496716.html