Job Openings R&D ENGINEER / RAZVOJNI INŽENIR

About the job R&D ENGINEER / RAZVOJNI INŽENIR

R&D Developer Wanted: Shape the Future with EKWB d.o.o.

EKWB is a global leader in computer liquid cooling, working with the biggest names in the computer industry and more. While the core of our company remains rooted in Komenda, Slovenia, our innovative, premium-design products are present in more than 130 countries with offices located in three continents. Due to our fast growth in global markets, we are always looking for top talent to help us shape the future of computing.

Are You the "Innovator" We're Seeking?

Join us at EKWB d.o.o., job location in Slovenia, as we journey to the forefront of technology. Be a part of a dynamic R&D team that is not just about creating, but about making a difference.

Role Highlights 

 1. Create the Future: Dive deep into development projects, breathing life into new concepts using 2D, 3D, and Solidworks.
 2. Be the Detective: Seek the next-generation materials that will power our groundbreaking coolling products and prototypes.
 3. Test the Boundaries: Using cutting-edge tools like Cosmos Floworks, see your innovations come to life and stand the test of real-world scenarios.
 4. Collaborate and Lead: Work hand-in-hand with our Supply Chain, optimize product costs, and lead ISO standard projects that set the industry benchmark.

What Sets You Apart:

 • 3+ years of experience navigating the labyrinth of mechanical development.
 • Knowledge & experience over technical blueprints: documentation, drawings, and PDM.
 • The ISO 9001:2015 badge of excellence is preferablly your second skin.
 • A fluent command of English, making global collaboration seamless.
 • Solid understanding of project management principles.
 • Demonstrated knowledge and experience in technical and development procedures for the implementation of new technologies and materials, including qualitative testing.
 • Bonus: An affinity for thermal exchangers and coolling solutions.

Perks of Being with EKWB:

 • Competitive salary with bonuses linked to innovation.
 • Health & Wellness benefits to keep you at your creative best.
 • A workspace that respects your individuality and ideas.
 • Regular team huddles, brainstorming sessions, and rejuvenating retreats.


Join Us in Crafting the Coolest Tomorrow!

Make your mark on water cooling history by sharing your resume and a compelling cover letter showcasing your R&D or Constructor skills and expertise, project achievements, and your affinity for the water cooling domain. 

---- Apply bellow, not latest untill 22.10.2023 and let's redefine the boundaries of what's possible.

Technology. Innovation. Passion: These are the core pillars of our success, built and connected by people in our company. We are only as good as our team members and their relationships that is why we invest in them.

ARE YOU READY TO PUSH THE BOUNDARIES OF WHATS POSSIBLE WITH US?SLO verzija  ________________________________________________________________________________________________


O delovnem mestu "RAZVOJNI INŽENIR"


Iščemo Razvojnega inženirja: Soustvarjaj prihodnost z EKWB d.o.o.

EKWB je več kot blagovna znamka. Smo pionirji hlajenja s tekočinami in vodilni strokovnjaki na tem področju. S 15+ leti izkušenj pri zagotavljanju inovativnih rešitev vodnega hlajenja za osebne računalnike ponosno stojimo za svojimi izdelki in si vedno prizadevamo izpolniti potrebe naših strank.

Z inovativnimi in oblikovno dovršenimi izdelki smo prisotni v več kot 130 državah sveta, poslovne prostore imamo na treh kontinentih, jedro podjetja pa ostaja v Komendi, v Sloveniji.

Z našo zagnano ekipo strokovnjakov smo uspešno presegli meje in nenehno razvijamo vrhunske izdelke, ki spreminjajo igro v industriji vodnega hlajenja.

Si "Inovator", ki ga iščemo?

Se v tebi skriva inovator, ki si želi soustvarjati prihodnost?. Bodite del dinamične razvojne ekipe, ki ne le ustvarja, ampak dela razliko.

Tvoja vloga:

1. Ustvari prihodnost: Poglobi se v razvojne projekte in novim konceptom vdihni življenje s pomočjo 2D, 3D in Solidworks programov.
2. Bodi detektiv:
 Raziskuj in išči materiale naslednje generacije za naše revolucionarno hlajene izdelke in prototipe.
3. Preizkušaj meje:
S sodobnimi orodji, kot je Cosmos Floworks, oživi svoje inovacije, da bodo prestale teste realnih scenarijev.
4. Sodeluj in vodi:
Sodeluj z našo dobavno verigo, optimiziraj stroške izdelkov in vodi projekte po standardih ISO, ki postavljajo industrijske mejnike.

Kaj te loči od drugih:

 • 3+ let izkušenj s področja mehanskega razvoja.
 • Znanje in izkušnje s tehničnimi načrti: dokumentacija, risbe in PDM.
 • Poznavanje in izkušnje s standardi, vsaj ISO 9001:2015.
 • Tekoče znanje angleščine, za brezhibno globalno sodelovanje.
 • Izkušnje na področju projektnega vodenja.
 • Znanje in izkušnje s tehničnimi in razvojnimi postopki za uvajanje novih tehnologij in materialov, vključno s kvalitativnim testiranjem.
 • Prednost: poznavanje delovanja toplotnih izmenjevalnikov in rešitev za hlajenja.

Prednosti dela v EKWB:

 • Konkurenčna plača z bonusi, povezanimi z inovacijami.
 • Ugodnosti za zdravje in dobro počutje, da ostanete na vrhuncu svoje ustvarjalnosti.
 • Delovno okolje, ki spoštuje vašo individualnost in ideje.
 • Redna ekipna srečanja in "Brainstorming-i"


Pridruži se nam pri ustvarjanju hlajene prihodnosti!

Kako se prijaviti?

Vabimo te, da klikneš na "spodnjo povezavo" in se s priloženim življenjepisom in motivacijskim pismom najkasneje do 30.10.2023 prijaviš na razpisano delovno mesto in skupaj z nami preoblikuješ meje možnega.

Zakaj se pridružiti ekipi EKWB?

Smo najboljši v tem, kar počnemo, zaposlenim pa ponujamo enako priložnost da v podjetju opravljajo najboljše delo svojega življenja. Naša interna kultura temelji na agilnem delu, sproščenih odnosih, transparentni komunikaciji, razvoju kompetenc vsakega posameznika in nagrajevanju izjemnih dosežkov.

Tehnologija. Inovacije. Strast.: To so temelji našega uspeha, ki jih gradijo in povezujejo ljudje v našem podjetju. Dobri smo tako, kot je dobra naša ekipa in odnosi v njej zato v njih vlagamo največ.