Job Openings Power BI Lead

About the job Power BI Lead

Brenner du for å bygge løsninger og utforske mulighetene som ligger i Power BI og Microsoft Power Platform?

Vi ser etter deg som kjenner glede når du klarer å løse problemer bedrifter har med teknologien innenfor Microsoft Power Plattformen. Du vet svært godt hvilke løsninger som kan skapes ved å sette opp gode rammer på plattformen, og du har et ønske om å dele din ekspertise slik at andre kan realisere verdi av teknologien.

Hva skal du gjøre?

 • Delta i kundemøter for å lytte til deres behov.
 • Hjelpe kunden med å kartlegge løsninger ved å presentere ulike muligheter som finnes i teknologien og som kan hjelpe til med kundens utfordringer.
 • Designe og utvikle løsninger som er avtalt med kunder, og ha god kjennskap til Power Platform-verktøyene, som Power BI, Power Apps og Power Automate. Dette inkluderer forståelse av deres funksjonalitet, beste praksis for utvikling og konfigurasjon, samt evnen til å løse tekniske utfordringer som oppstår.
 • Presentere og implementere løsningen hos kunder for å sikre at de tar i bruk teknologien og realiserer verdien. Dette inkluderer kundeopplæring.
 • Delta i interne møter og bistå kollegaer som har behov for idemyldring eller teknisk innsikt for å løse deres kunders behov.
 • Evnen til å organisere og lede prosjekter knyttet til utvikling og implementering av Power Platform-løsninger er også viktig. Dette innebærer planlegging, tidsstyring, ressursallokering og oppfølging for å sikre at prosjektene fullføres i tide og innenfor budsjett.

Hva bør du kunne?

 • God erfaring med Microsoft Power Plattform.
 • Kjennskap gjerne til Dataverse og Dynamics 365.
 • Fordel med innsikt i Governance i Microsoft Platform (M365).
 • Erfaring med å bygge løsninger til kunder, både via konfigurasjon og/eller kode.
 • Du er en lagspiller som er serviceinnstilt og omgjengelig.
 • Du har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
 • Det er en fordel med minst 5 års erfaring og med fordel hvor noen av disse årene er som konsulent.

Hva tilbyr vi:

 • Reell påvirkningskraft på strategi og retning for Cloud-avdelingen
 • Muligheter for eierskap i et spennende selskap i vekst
 • Sterk læringskultur og fagmiljøer med rot i både programvareutvikling og infrastrukturtjenester (Arkitektur, Cloud Infrastructure, Digital Workplace, Frontend, .NET, Java m.m.)
 • Muligheter for å utforme, lede og bidra inn i faggrupper og samlinger