Job Openings Produkteier eCommerce

About the job Produkteier eCommerce

Bli vår nye Product Owner eCommerce!

Saint-Gobain Distribution Norway (SGDN), søker etter en Product Owner eCommerce.

I SGDN forvalter vi noen av byggebransjens største nettbutikker med en total omsetning på flere milliarder årlig. Nå ser vi etter deg som brenner for fantastiske digitale handleopplevelser og ønsker en sentral rolle i å sikre at selskapene i konsernet blir de prefererte digitale samarbeidspartnerne i bransjen. Dette er en operativ eCommerce rolle, der du vil være bindeleddet mellom IT og de kommersielle selskapene i konsernet. Du vil både få overordnet ansvar for en av våre nettbutikker og mulighet til å lede felles videreutvikling av eCommerce løsninger på tvers av konsernet. Du blir en del av et team i vekst og endring med store muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag fremover. Det forventes at du utfordrer og er en aktiv sparringspartner. Det er derfor svært viktig at du har faglig tyngde og nok teknologisk kompetanse. Du skal være en dyktig bestiller av eksterne leverandører og en god kommunikator som evner å lage gode samarbeidsmiljøer.

Ditt arbeidssted vil være ved SGDNs hovedkontor på Bryn, men du må regne med noe reising til hovedkontoret til Optimera på Østre Aker vei og til Flisekompaniet på Ryen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for drift & optimalisering av en av SGDNs eCommerce løsninger - Forankre utviklingsplaner med interessenter, tilpasse sprintmål og sikre smidige leveranser i hht selskapets mål & visjon
 • Etablere og lede produktteam for videreutvikling av SGDNs eCommerce løsninger - Kartlegge felles behov på tvers av konsernet, etablere OKR, definere roller & ansvar, måling av fremgang og rapportering av status
 • Sikre data & innsiktsdrevet utvikling i hht til definerte KPIer Bruke analyser og tilbakemeldinger fra kunder/brukere for å overvåke ytelse og sørge for nødvendige forbedringer eller strategiske endringer.
 • Kvalitetssikring & risikostyring av produktportefølje leveranser i hht akseptkriterier, kontinuerlig forbedring av produkt og utviklingsprosess, identifisere og adressere risiko.
 • Budsjettoppfølging & administrasjon av eksterne leverandører

Kvalifikasjoner

 • 5+ års praktisk erfaring innen produktledelse, B2B/B2C eCommerce og/eller lignende digitale løsninger.
 • Sterk teknologisk interesse og relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå
 • Kommersielt bevisst og et stort hjerte for digitale kundeopplevelser
 • Erfaring med arbeid i produktteam inkl. OKR-rammeverk for målstyring
 • Effektive kommunikasjonsevner og svært gode evner til å bygge relasjoner og samarbeide med ulike interessenter.
 • Resultatorientert, strukturert og ansvarsbevisst tilnærming
 • Konsernerfaring kan være en fordel, men ikke et krav
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Hva vi tilbyr

 • Faglige utviklingsmuligheter i et verdensomspennende konsern med fokus på teknologisk innovasjon og bærekraftige løsninger
 • Et åpent & inkluderende arbeidsmiljø med dyktige og motiverte kolleger
 • Selvstendighet og fleksibilitet knyttet til arbeidsoppgaver og arbeidshverdag
 • Rolle hvor du kan gjøre en direkte forskjell for selskapets teknologiske utvikling og kommersielle resultater
 • Treningsrom og parkeringsmuligheter i kontorbygget

Kontakt for stillingen

Martin Kirknes

Tlf: 918 14 853

e-post: martin@endelig-mandag.no