Job Openings Senior .Net utvikler

About the job Senior .Net utvikler

bspoke er i dag rett i underkant av 50 ansatte som jobber med noen av de mest spennende prosjektene i Norge. Vi er et ansatteid selskap med kontorlokaler midt i Oslo sentrum. Hos oss er det flat struktur der de ansatte får mye ansvar og kan jobbe med sin kjernekompetanse. Vi er en gasellebedrift, sertifisert som Great Place to Work og har høye ambisjoner i årene som kommer.

Sammen bygger vi videre på det vi selv anser som det optimale konsulentselskapet. For med vårt miljø og struktur kan konsulentene konsentrere seg om prosjekter, fag, samarbeid og videreutvikling. Det gir overskudd og ambisjon og det nyter alle våre kunder godt av.

Hos bspoke er det viktig at alle er på fornavn med hverandre, og at vi faktisk trives i hverandres selskap. Sosialisering på jobb skal være mer enn klamme teambuilding-øvelser én gang i halvåret. Her hjelper vi hverandre frem; spisse albuer er overvurdert.

Har du erfaring med noe av dette vil vi gjerne ta en prat;

C#

.NET 5/6 eller .NET Core

Azure (Azure Portal, Azure Web Apps, Azure Functions osv)

Typescript/CSS/HTML - React/Angular/Blazor

REST API/GraphQL

EF Core, Dapper

Relational (MSSQL, PostgreSQL)/NoSQL databases

Microservices: AKS, Kubernetes, Docker

Message brokers (Azure Service Bus, RabbitMQ, Kafka)

Authn/Authz (IdentintyServer/Azure AD/Auth0/OAuth2/OpenID)

CI/CD (GitLab/Azure DevOps/Bitbucket/Jenkins/Octopus osv)

Unit Testing, Integration Testing

Domain Driven Design

SOLID

Har erfaring med Agil/SCRUM-metodikk

Skriver enkel, løst koblet og testbar kode

Erfaring med bruk av software design patterns vil vektlegges

Evne til å ta ansvar og god team-medarbeider

Behersker norsk språk flytende, både muntlig og skriftlig

For mer informasjon om stillingen eller om Bspoke kontakt:
Egil Thengs, Head of Recruitment, +47 919 26025

Egil@endelig-mandag.no