Job Openings Digital Forretningsutvikler

About the job Digital Forretningsutvikler

Bli vår nye digitale forretningsutvikler!

Saint-Gobain Distribution Norway, søker etter en Digital forretningsutvikler.

Vi ser etter deg som er opptatt av fantastiske digitale kundeopplevelser og som forstår hvordan man kan anvende teknologi til å løse kunder og forbrukeres behov på nye måter. Du vil jobbe i eCommerce avdelingen som er en avdeling organisert under konsernområdet IT & Digitalisering. Dette er en operativ rolle, der du vil være bindeleddet mellom IT og de kommersielle avdelingene i konsernet. Stillingen er nyopprettet, og du vil ha store muligheter til å forme din egen rolle og hvordan vi videreutvikler digitale kundevendte tjenester fremover. Tjenester som skal sikre at selskapene i konsernet er de prefererte samarbeidspartnerne i byggebransjen. Det forventes at du utfordrer og er en aktiv sparringspartner både mot nærmeste leder og ledergruppen. Det er derfor svært viktig at du har faglig tyngde og nok teknologisk kompetanse. Du skal være en dyktig bestiller av eksterne leverandører og en god kommunikator som evner å lage gode samarbeidsmiljøer.

Ditt arbeidssted vil være ved SGDNs hovedkontor på Bryn, men du må regne med noe reising til hovedkontoret til Optimera på Østre Aker vei og til Flisekompaniet på Ryen.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å skape verdifulle digitale kundeopplevelser ved å anvende teknologi til å løse kunder og forbrukeres behov på nye måter
 • Omsette forretningsbehov til gode digitale tjenesteløsninger som tilfører vekst og lønnsomhet
 • I samarbeid med kommersielle avdelinger, identifisere, utvikle & optimalisere digitale tjenesteløsninger som bidrar til økt selvbetjening & salg
 • Måle og rapportere effekten av digitale tjenesteløsninger
 • Initiere forbedringer med bakgrunn i funn fra tester, kundeundersøkelser og analyser
 • Planlegge og prioritere utvikling som gir størst mulig verdi for både kunder og SGDN
 • Dele beste praksis og være en teknisk kapasitet for selskapene som kravstiller i digitale utviklingsprosjekter
 • Sørge for god opplæring, prosess og rutiner for SGDN sine digitale tjenesteløsninger
 • Vurdere nye tredjepartsløsninger som sammen med SGDN sine forretningssystemer kan bidra til økt kundeopplevelse og salg
 • Bistå i prosjektarbeid ved behov

Kvalifikasjoner

 • Tidligere erfaring med digital tjenesteutvikling, minimum 3-5 år
 • Relevant utdanning fortrinnsvis innen digitale eller tekniske fag, på universitets-/høyskolenivå
 • Kan vise til resultater fra jobbing med konverterings økning innen digital handel og tjenester, inkludert testing, måling og optimalisering av digitale løsninger
 • God metodisk forståelse og erfaring med ledelse av smidige utviklingsprosesser.
 • Generelt god systemforståelse og IT kunnskap
 • Kommersielt bevisst med lidenskap for kundeopplevelser
 • Effektive kommunikasjonsevner, svært gode evner til å bygge relasjoner og samarbeide med ulike interessenter, resultatorientert og strukturert. Konsernerfaring vil være en fordel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Hva vi tilbyr

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Fantastisk kantine
 • Treningsrom og parkeringsmuligheter i kontorbygget
 • Selvstendighet og fleksibilitet knyttet til arbeidsoppgaver og din arbeidshverdag
 • Frihet under ansvar
 • Spennende faglige utviklingsmuligheter internt i Saint-Gobain
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Vil du høre mer om stillingen kontakt Martin Kirknes
M: Martin@endelig-mandag.no
T: 918 14 853