Job Openings Ръководител инструментален цех

About the job Ръководител инструментален цех

Ръководител инструментален цехКато агенция за подбор, ние в HUMAN POWER BG работим с някои от най-добрите и най-големи международни компании в бранша.

За наш партньор, водеща международна компания търсим да назначим Ръководител инструментален цех:


ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

 • Следи целия работен процес и поддръжката на машините и съоръженията;
 • Следи за качеството на работа на поверения му екип;
 • Дефинира приоритетите за изпълнението на производствения план;
 • Следи за спазването и прилагането на политиката по качество и на правилата за хигиена и безопасност;
 • Първоначално няма да ръководи хора, но ще има 5-6 месеца обучение за TOOLS МЕНИДЖЪР.


ИЗИСКВАНИЯ:

 • Диплома за завършено висше образование с профил електротехника/ автоматизация/ електроника;
 • Опит на подобна позиция;
 • Свободно владеене на английски език;
 • Готовност за работа в производствената сфера.

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:

 • Отлични комуникативни способности;
 • Адаптивност в кризисни ситуации и умение за разрешаването им;
 • Умения за работа в/ ръководене на екип;
 • Внимание към детайлите, oтговорност и организираност;
 • Стриктност при изпълнение на поставени задачи;
 • Нагласа за непрекъснато усвояване на нови знания и умения;


КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Атрактивно възнаграждение, съобразено с опита;
 • Дългосрочни и коректни трудови взаимоотношения в стабилна компания (дори в периоди на lockdown-и)
 • Трудов договор и реални осигуровки;
 • Работно време редовна смяна;
 • Детайлно фирмено обучение и плавно навлизане в работния процес;
 • Работа в международна, динамична среда и млад, енергичен и мотивиран екип от специалисти;