Job Openings Автор на техническа документация/R&D

About the job Автор на техническа документация/R&D

Human Power е компания в управлението на човешките ресурси.

Human Power
е компания, която предоставя консултация и подбор на кадри за най-добрите компании в България. Във връзка с разрастване на дейността на фирмата и излизане на нови пазари на наш партньор, търсим: Aвтор на техническа документация/Technical Writer. 


Отговорности:

 • Разработва техническата, потребителската и производствената документация на продуктите, произвеждани от фирмата;
 • Проучва спецификациите и други технически изисквания, необходими за създаването на финалната документация към продуктите и решенията на фирмата;
 • Познава и използва продуктите и решенията на фирмата при създаването на прилежащата им документация;
 • Форматира, редактира и актуализира документацията в електронен формат;
 • Създава потребителска документация и документи за обучения по продуктите и решенията на фирмата;
 • Дава обратна връзка към останалия технически състав с цел отстраняване на установени проблеми с продуктите и решенията на формата;
 • Участва или води самостоятелно обучения на клиенти и колеги при запознаването им с продуктите и решенията на фирмата;
 • Подписва официални документи при необходимост и в рамките на своите компетенции.

Изисквания:

 • Висше техническо образование;
 • отличен английски език на техническо ниво;
 • Компютърна грамотност: Microsoft Office, системи за документация, въведени във фирмата и други среди за изготвяне на графични или текстови описания на фирмени продукти;
 • умения да предоставя информация в достъпен и коректен вид;
 • комуникативност и организираност в работата;
 • задълбочени познания и умения в сферата на телекомуникациите;
 • умения за създаване на контакти със служители от други администрации и фирми;
 • кореспонденция; умения за работа в екип;
 • Да притежава разрешение за достъп до класифицирана информация, издадено от ДАНС до ниво СЕКРЕТНО (ако е необходимо, ние ще го издадем).
  

Ако тази позиция представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените условия, моля изпратете Ваша актуална автобиография!

Благодарим Ви! тел: 0878 344 034 Ивелина Добрева
----------------------------------------------------------------------
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати!
Кандидатите не дължат такса за извършените услуги.
***
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
***
Human Power притежава безсрочен лиценз от Националната Агенция по Заетостта с 3084 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.