Job Openings ERP Consultant

About the job ERP Consultant

Human Power е компания, която предоставя консултация и подбор на кадри за най-добрите компании в България. 

-------

Вашите отговорности:

 • Подпомагате консултирането и съпорта на всички потребители в системата;
 • Следите за безпроблемната работа на системата;
 • Обработвате потребителските заявки и съдействате за тяхното бързо и адекватно изпълнение;
 • Подпомагате процесите по разработване, тестване и внедряване на нови функционалности;
 • Подпомагате дейностите по анализиране и оптимизиране на бизнес процесите в дружеството;
 • Изготвяне на справки и анализи за мениджмънта.

Вие сте:

 • Ориентирани към резултати, проявявате инициатива за разрешаване на проблеми;
 • Разбирате екипната работа и помагате на другите да бъдат успешни в своите задачи;
 • Имате изявени комуникативни умения;
 • Харесвате работата в динамична среда.

Изисквания:

 • Висше образование - Бакалавър;
 • Мин 2 год. опит с администриране на ERP система (предимство е Microsoft Dynamics NAV);
 • Задължително следва да може да работи с Microsoft office/excel, word/;
 • Добро владеене на английски език;
 • Развити аналитични умения.

-----

Ако позицията Ви е заинтригувала, моля, изпратете Ваша актуална автобиография.

Благодарим Ви!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати!
Кандидатите не дължат такса за извършените услуги.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Human Power притежава безсрочен лиценз от Националната Агенция по Заетостта с 3084 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси