Job Openings Мениджър технически отдели

About the job Мениджър технически отдели

МЕНИДЖЪР ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛИ

Human Power е компания, която предоставя консултации и подбор на кадри за едни от най-добрите компании в България.
За наш партньор, търсим да назначим МЕНИДЖЪР ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛИ:

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Ръководи дейностите по осигуряване на качеството и непрекъснатия производствен процес на машини, съоръжения, сгради и прилежащи площи;
 • Планира месечния бюджет за закупуване на необходимите резервни части за поддръжка, закупуване на материали, оборудване или съоръжения за поддържане на оптимален работен процес;
 • Извършва контрол и регулярна инвентаризация на всички ДМА;
 • Осъществява контрол на услугите от външни доставчици на услуги, преглежда и предлага алтернативни доставчици с цел оптимизиране на разходите и подобряване на услугите;
 • Ръководи и извършва автоматизация на производствени процеси;


ИЗИСКВАНИЯ:

 • Висше техническо образование в областта на Автоматизация на производството, Текстилен инженер, Електроинженер или инженерство;
 • 3-5 години подходящ опит;
 • Опит в работа с ERP система;
 • Работни познания по инструментите на MS Office, особено EXCEL;
 • Добро ниво на английски език;


КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Срок за изпитване 6 месеца;
 • Трудов договор;
 • 25 дни платен годишен отпуск;
 • Социални придобивки;
 • Подсигуряване на топъл обяд;
 • Покриване на разходите за транспорт- до 100лв. месечно при представена фактура;
 • Стартово заплащане 5000 BGN бруто;
 • Заплащане при навършване на 1 година трудов стаж в предприятието 5500 BGN бруто;Ако кандидатът се справи на техническият разговор и също така идва от ТЕКСТИЛНИЯ БРАНШ ще получи оферта над средното за ПАЗАРА.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените условия, моля изпратете Ваша актуална автобиография.

Контакти: 0878355931 РАДИ МАРКОВА
Благодарим Ви!