Job Openings Automation Engineer

About the job Automation Engineer

Human Power e компания, която предоставя консултации и подбор на кадри за едни от най-добрите компании в България.
За наш партньор, търсим да назначим Automation Engineer:

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Осигурява и следи за изправността и изправното техническо състояние на електрическите инсталации на машините и съоръженията;
 • Наблюдава извършването на редовна и извънредна поддръжка на оборудване, производствени линии и/или съоръжения;
 • Управлява и актуализира техническата документация на оборудване, производствени линии и/или съоръжения;
 • Предлага проекти за подобряване на процеси и производствени линии, насочени към намаляване на редовната и извънредна поддръжка, оптимизиране на оперативната и енергийна ефективност и повишаване на производителността;
 • Реагира при извънредни ситуации, аварии, неизправности и други оперативни проблеми, за да минимизира прекъсването на производствения процес;
 • Прилага насоки и директиви за здраве, безопасност и опазване на околната среда, за да гарантира безопасността на хората и ресурсите;


ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование Бакалавърска или магистърска степен по Автоматика, електроника, информационна и управляваща техника Индустриална автоматизация;
 • Опит в програмирането на PLC контролери;
 • Познания и опит за работа с Техническа документация;
 • Предишен професионален опит минимум 2 години;
 • Много добро владеене на MS Office пакет (MS Excel, MS, Word, MS PowerPoint, MS Outlook);
 • Английски език-писмено и говоримо на добро ниво;
 • Умения за работа с електрооборудване, електрически и ръчни инструменти;


КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Ваучери за храна;
 • Годишен бонус;
 • ДЗО;
 • Служебен транспорт;
 • Работно време: 08:30-17:00 ч.

Ако кандидатът се справи на техническият разговор ще получи оферта над средното за ПАЗАРА.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените условия, моля изпратете Ваша актуална автобиография.

Контакти: 0878355931 РАДИ МАРКОВА
Благодарим Ви!

-------------------------------------------------------------

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати!
Кандидатите не дължат такса за извършените услуги.

***
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

***
Human Power притежава безсрочен лиценз от Националната Агенция по Заетостта с 3084 от 13/09/2019 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.

- Human Power e съосновател на Дружество Индустрия, част от #BNI - Business Network International - в услуга на бизнеса в България.