Job Openings BI Specialist

About the job BI Specialist

Human Power е компания, която предоставя консултация и подбор на кадри за най-добрите компании в България. 

~~

Отговорности:

 • Създаване и модификация на SQL заявки по искане на клиента;
 • Създаване и модификация на справки в BI продукт Qlik sense или MS SQL Server Reporting Services;
 • Импорт и експорт на данни, включително csv и xml формати;
 • Анализи и/или специални доклади въз основа на съхраняваните данни;
 • изпълнение на функции на DBA за приложения: планиране и изпълнение на промени в схемата на базата данни, анализиране на bottlenecks;
 • Предотвратяване прекъсвания, подобряване работата на сървъра (базата данни), поддръжка и възстановяване на бази данни;
 • Разработване на заявки, процедури, ETL, тестване, преглед на кодове, оптимизации и настройка на индекси.

Изисквания:

 • Познания за Qlik sense и/или MS SQL (създаване на справки и модели на данни);
 • Ще се счита за предимство, предходен опит със SSRS (MS SQL Server Reporting Services) и MS SQL Server Security;
 • Ще се счита за предимство, познания за архивиране/възстановяване на бази данни;
 • Ще се счита за предимство, умения за настройки на производителността като настройка на сървъра и настройка на създадените заявки;
 • Създаване на индекси;
 • Познаване на концепциите на хранилищата на данни;
 • OLAP (Online Analytical Processing);
 • OLTP (Online transaction processing);
 • SSAS (MS SQL Server Analysis Services);
 • Опит в Microsoft Power BI, Qlik sense е предимство, както и познания на програмен език Phyton, C++/C#, Java, Java script или PHP.

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение + 80 лв. ваучери за храна + карта за отстъпка при пазаруване в нашия магазин, както и за нашите ресторанти и боулинг зали;
 • Карта за верига фитнеси ФЛАЙС на преференциална цена;
 • Ваучери за празници;
 • 20 дни платен годишен отпуск;
 • 1 ден допълнителен отпуск за твоите лични моменти;
 • Въвеждащо обучение и всекидневна подкрепа;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Сплотен, динамичен и отговорен екип;
 • Работа в сигурна и бързо развиваща се компания със стабилни позиции на българския пазар;

***

Ако позицията Ви е заинтригувала, моля, изпратете Ваша актуална автобиография.

Телефон за връзка: 0877 339 331.

Благодарим Ви!
***
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати!
Кандидатите не дължат такса за извършените услуги.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.
***
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
***
Human Power притежава безсрочен лиценз от Националната Агенция по Заетостта с 3084 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси