Job Openings Сервизен Техник

About the job Сервизен Техник

Сервизен техник

Human Power BG is an HR agency that offers consultations and recruitment for some of the best companies in Bulgaria.

Вашите задачи
- Сервизни интервенции на място навреме и качествено
- Инсталиране и въвеждане в експлоатация, валидиране и калибриране на ново оборудване
- Създаване на технически и сервизни отчети
- Отстраняване на неизправности (дистанционно, на място)
- Превантивна поддръжка и инспекции, ремонти и преместване на оборудване


Твоят профил
- Техническо образование с фокус електротехника
- Опит / силен интерес във всички аспекти на машиностроенето: познания за приложения, инженеринг на процеси, електроника и управление, машинно инженерство
- Готов да пътува често;

Какво предлагаме


- Сигурна и стабилна работа на пълен работен ден в международна компания
- Служебен автомобил, лаптоп, мобилен телефон с платени всички разходи
- Положителна работна среда в международен екип и възможност за личностно развитие
- Страхотен екип от колеги~~~~~~~~~~

If this position is of interest to you and you meet the requirements, please send your updated CV.

Thank you!

~~~~~~~~~~

We will contact only approved candidates!
Our services are free of charge to all applicants.

***

All candidates will be treated in strict confidence.

All data provided by you is protected by the meaning of the Personal Data Protection Law and will be used only for the purposes of this selection.

***

Human Power has an indefinite license 3084 issued by the National Employment Agency to provide services in the field of human resources.

***

Human Power is part of BNI Industry.