Job Openings Process engineer

About the job Process engineer

ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР- ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА

Human Power BG is an HR agency that offers consultations and recruitment for some of the best companies in Bulgaria.

 Утвърдена на пазара международна компания, производител на автомобилни, архитектурни и индустриални алуминиеви профили и решения. С продукция ориентирана основно към външните пазари и дългогодишни традиции в екструдирането на алуминий.

Основни задължения:
- Осигурява непрекъсната, безаварийна и безопасна експлоатация на оборудването.
- Издава указания и инструкции за ремонт, експлоатация и обслужване на машините.
- Участва в проекти за усъвършенстване на технологичното състояние на оборудването, ангажиран е с инсталацията, приемането и профилактиката на оборудването;
- Въвежда нови методи за поддръжка.
- Работи тясно със специалисти в отдела.
- Подпомага мениджър Поддръжка по отношение на техническото ръководство и стратегия.
- Участва в процеса на определяне на резервни части, в тясно сътрудничество с отдел Доставки.

Изисквания:
- Висше образование, с техническа насоченост.
- Опит на подобна позиция
- Владеене на английски език, писмено и говоримо.
- Владеене на CAD програмите на Autodesk и MS Office.
- Инициативност за решаване на възникнали в хода на работата проблеми;
- Умение за работа в екип.

~~~~~~~~~~

If this position is of interest to you and you meet the requirements, please send your updated CV.

Thank you!

~~~~~~~~~~

We will contact only approved candidates!
Our services are free of charge to all applicants.

***

All candidates will be treated in strict confidence.

All data provided by you is protected by the meaning of the Personal Data Protection Law and will be used only for the purposes of this selection.

***

Human Power has an indefinite license 3084 issued by the National Employment Agency to provide services in the field of human resources.

***

Human Power is part of BNI Industry.