Job Openings Ръководител качествен контрол

About the job Ръководител качествен контрол

Human Power е компания, която предоставя консултация и подбор на кадри за най-добрите компании в България. За наш клиент търсим- РЪКОВОДИТЕЛ КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ В ПРОИЗВОДСТВО НА СТЪКЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ


ОТГОВОРНОСТИ :

 • Следене и контрол на различни процеси;
 • Ръководене на екип от 50 души;
 • Отговаряне за необходими административни дейности;
 • Разпределяне на дневните задачи и задължения на екипа;
 • Вникване в същността на работния процес и оптимизирането му;
 • Следене за качеството на използваните материали;
 • Ежедневно участие в оперативки;
 • Изготвяне и представяне на извадки и доклади;


ИЗИСКВАНИЯ:

 • Свободно владеене на английски език;
 • Управленски опит;
 • Постигане на максимално качество на продукцията;
 • Отговорни и позитивни личности с желание за работа;
 • Инженерно образоване /Химия - органична, неорганична, Технология на храните, Качествен контрол/;


КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Работа на пълен работен ден;
 • Много добра подкрепа от екипа;
 • Възможност за придобиване на нови знания и професионално развитие в утвърдена компания;
 • Регулярни обучения и обмяна на опит с чуждестранни колеги;
 • Дългосрочни и коректни трудови взаимоотношения;
 • Работа в млад, енергичен и мотивиран екип от специалисти;
 • Трудов договор и реални осигуровки;
 • Бонуси.


Ако позицията Ви е заинтригувала, моля, изпратете Ваша актуална автобиография.
Благодарим Ви!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати!
Кандидатите не дължат такса за извършените услуги.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Human Power притежава безсрочен лиценз от Националната Агенция по Заетостта с 3084 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.