Job Openings СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

About the job СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

Human Power е компания, която предоставя консултация и подбор на кадри за най-добрите компании в България.

Основни задължения:

 • Текущо счетоводно отчитане на стопанските операции;
 • Организация и контрол на документооборота;
 • Подготовка и подаване на месечните ДДС декларации, месечна/тримесечна отчетност към НСИ и БНБ, както и други предвидени в приложимото данъчно законодателство декларации;
 • Изготвяне на регулярни месечни/тримесечни справки за финансовото състояние на обслужваните дружества;
 • Съставяне на годишните финансови отчети в съответствие с НСФО за МСП;
 • Комуникация с клиентите за изясняване и решаване на текущите счетоводни въпроси.

Изисквания към кандидата:

 • Висше икономическо образование;
 • Професионален опит на подобна позиция минимум 3 години;
 • Познаване на данъчно-счетоводното законодателство и аналитичен подход в прилагането му;
 • Свободно ползване на стандартен счетоводен софтуер;
 • Умение за обработка на счетоводна информация в Excel;
 • Свободно ползване на английски език на работно ниво;

Комапнията предлага:

 • Работно време 9:00-17:30 ч.;
 • Заплата 1800-2300 лв. нето, преразглеждане след изпитателния срок;
 • Допълнителни бонуси;
 • Ваучери за храна;
 • Поддържане на висока професионална квалификация, чрез достъп до специализирани платформи и обучения;
 • Дългосрочна заетост в приятна работна атмосфера и офис на комуникативна локация;


Ако позицията Ви е заинтригувала, моля, изпратете Ваша актуална автобиография.

Благодарим Ви!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати!
Кандидатите не дължат такса за извършените услуги.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Human Power притежава безсрочен лиценз от Националната Агенция по Заетостта с 3084 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси