Job Openings Network Administrator

About the job Network Administrator

Като агенция за подбор, ние, в HUMAN POWER BG, работим с някои от най-добрите и най-големи международни компании в бранша.

Във връзка с разрастване на дейността на фирмата и излизане на нови пазари на наш партньор, търсим Мрежови Администратор.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

- Отговаря за настройка на комуникационни устройства и тяхното своевременно актуализиране при необходимост от промени или пускане на нови версии на системните програми съобразно утвърдена топология на комуникационната инфраструктура във фирмата.

- Отговаря за настройка на система за мониторинг и нейното своевременно актуализиране за следене на предварително съгласувани събития в комуникационните устройства и комуникационна инфраструктура в реално време.

- Следи за техническото състояние и техническата поддръжка на комуникационните устройства за осигуряване непрекъсната работоспособност на комуникационната инфраструктура и предприема действия по отстраняване на възникнали проблеми.

- Поддържа актуалното състояние на техническо описание, документация и библиотека от конфигурационни файлове на ползвани комуникационни устройства в комуникационната инфраструктура.

- Участва в проекти свързани с промени и развитие на комуникационната инфраструктура.

- Спазва Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) и Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ).ИЗИСКВАНИЯ:

- Образование: висше техническо или аналогично;

- Необходим трудов стаж и професионален опит: 3 /три/ години;

- Шофьорска книжка: категория В;

- Владеене на английски език: Работно ниво;

- Личностни умения: Поемане на отговорност, умение за работа в екип, комуникативност и инициативност;


ПРЕДИМСТВА: 

- Опит в работа със Cisco комуникационно оборудване;
- Опит в настройка и поддръжка на VoIP на Cisco Call Manager
- Опит с Unix (Linux, Red hat, Ubunto) системна администрация

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА: 


- Бонусна схема според изпълнение на поставените цели;
- Допълнителен пакет с ваучери за храна, транспортни разходи, медицински застраховки;Ако тази позиция представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените условия, моля изпратете Ваша актуална автобиография.


Благодарим Ви!
----------------------------------------------------------------------
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати!
Кандидатите не дължат такса за извършените услуги.
***
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
***
Human Power притежава безсрочен лиценз от Националната Агенция по Заетостта с 3084 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси.
***