Job Openings Junior Accountant

About the job Junior Accountant

Human Power е компания, която предоставя консултация и подбор на кадри за най-добрите компании в България.

------

Основни задължения:

 • Въвеждане на фактури за ДДС и Интрастат;
 • Въвеждане на платежни за банки;
 • Класиране на докуметите;
 • Проверка на  ДДС;
 • Въвеждане на банки и проверка на информация за доставчиците;
 • Осчетоводяване на амортизации и заплати.

Изисквания към кандидатите;

 • Познаване на данъчно-счетоводното законодателство и аналитичен подход в прилагането му;
 • Свободно ползване на стандартен счетоводен софтуер;
 • Умение за обработка на счетоводна информация в Excel;
 • Свободно ползване на английски език на работно ниво;

Компанията предлага:

 • Работно време 9:00-17:30;
 • Заплата 1700 нето;
 • 13-та заплата
 • Бонус 200 лв. на рожден ден/Великден и др.
 • Кариерно развитие
  
  -------

Ако позицията Ви е заинтригувала, моля, изпратете Ваша актуална автобиография.

Благодарим Ви!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати!
Кандидатите не дължат такса за извършените услуги.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Human Power притежава безсрочен лиценз от Националната Агенция по Заетостта с 3084 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси