Job Openings ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ - СТРОИТЕЛСТВО

About the job ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ - СТРОИТЕЛСТВО

Като агенция за подбор, ние в HUMAN POWER BG работим с някои от най-добрите и най-големи международни компании в бранша.
***
Нашият клиент е един от лидерите в строителния бранш в България. С над 50 години опит в строителството компанията е развила основни стандарти строителната индустрия в страната. Във връзка с увеличаването на обема от работа, нашия клиент търси за екипа си Технически ръководител - строителство. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Средно/Висше строително образование;
 • Опит като технически ръководител в строителството;
 • Компютърна грамотност-MS Office, AutoCad;
 • Познаване на действащите нормативни документи;
 • Знания за разчитане на проектната документация;
 • Ръководни и организационни умения;
 • Способност за работа в екип;
 • Нагласа за динамична заетост и експедитивност;
 • Свидетелство за МПС-кат.В-активен шофьор;
 • Предимство: Владеене на разговорен английски език;


ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • Организиране на строителният обект, в т.ч. инструктаж на работниците, контрол на безопасността, охраната и оградата на обекта (грижа за безопасността и ЛПС,протоколи към охраната и грижа за оградата и визията на конкретния обект, както и за подреждането на строителната площадка и контрол по спазване нейната хигиена);
 • Kонтролиране наличие и монтаж на парапети по всички нива на строителната конструкция( вертикални елементи по високи от 1м, контур на плочи, отвори, стълбищни клетки и др.);
 • Подаване на заявки към снабдяване;
 • Контролиране и следене на поставени задачи на фирми подизпълнители, бригади, работници, майстори, общи работници, както и от ръководството. спазване на графици;
 • Подаване на информация към прекият ръководител;
 • Работа с оптичен нивелир;
 • Изготвяне на количествени сметки, проверка на количествени сметки, графици и под графици;
 • Планиране на строителния процес, в краткосрочен и средносрочен план;


КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Работа в разрастваща се фирма с екип от млади и динамични професионалисти;
 • Коректни условия на труд и стимулиращo възнаграждение;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнителни придобивки, отстъпки;Ако позицията представлява интерес за Вас, моля да кандидатствате с Ваше CV и ще се свържем с тези, одобрени по документи.

Кандидатите не дължат такса за извършените услуги.

***
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
***
Human Power притежава безсрочен лиценз от Националната Агенция по Заетостта с 3084 за предоставяне на услуги в областта на Човешките Ресурси