Job Openings Process engineer

About the job Process engineer

Process engineer
Human Power е компания, която предоставя консултации и подбор на кадри за едни от най-добрите компании в България.
За наш партньор, търсим да назначим Process engineer:

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Ще преглежда отчети, организационни схеми и данни за даден процес с цел определяне функциите и отговорностите на работниците, работните звена и идентифицират дублиране на функции и отговорности;
 • Ще анализира използването на работната сила, съоръженията и оборудването, оперативните данни, производствените графици и разходите за определяне на оптимален брой работници и ефективността на оборудването;
 • Ще проследява показатели, за да открие области за подобрение и рапортува констатациите и предложенията на прекия си мениджър;
 • Ще изготвя спецификации за производството и определя материали, валидиране на процеси и оборудване, тръбопроводни системи, материални потоци, капацитети и позиционирането на инсталации и системи;
 • Ще установява стандарти и политики за монтиране, модифициране, контрол на качеството, тестване, инспектиране и поддържане в съответствие с техническите изисквания и наредбите за безопасност;
 • Ще инспектира дадено съоръжение с цел подобряване и поддържане на работата му;

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование Висше техническо образование в областта на Автоматизация на производството, Текстилен инженер, Електро/механичен инженер, Инженер технолог; Инженер управление на качеството;
 • Предишен опит в областта на качеството или инженеринга на бизнес процеси;
 • Предишен опит на подобна позиция;
 • Английски език-писмено и говоримо на работно ниво;


КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Срок за изпитване 6 месеца;
 • Трудов договор;
 • 25 дни платен годишен отпуск;
 • Социални придобивки;
 • Подсигуряване на топъл обяд;