Job Openings Инженер телекомуникации

About the job Инженер телекомуникации

 1. Инженер телекомуникации гр. София/гр. Пловдив

Описание на длъжността (отговорности):

 • Поддръжка на радио, телекомуникационна апаратура и спомагателно оборудване чрез извършване на измервания, настройки, снемане и анализ на данни, ремонт и възстановяване на изправността на апаратурите;
 • Проектиране на обекти в сферата на телекомуникациите и сигнализацията;
 • Инженерна дейност при изграждане на телекомуникационни обекти/доставки на телекомуникационно оборудване;
 • Участва в изготвянето на предложения по търгове;
 • Участва в инсталирането и поддръжката на апаратура;
 • Участва в изготвянето на технически/системни/работни проекти;
 • Изготвя и подписва техническа документация, проектна документация, доклади, придружителни писма и други в сферата на своите компетенции;
 • Информира ръководителя отдел за проблеми в процесите на доставка, инсталация, поддръжка на ТК апаратура и взима адекватни мерки за отстраняване на такива възникнали проблеми;
 • Командировки в страната;
 • Работа на височина (осигурено обучение).

Изисквания:

 • Техническо образование (с предимство са завършилите профили радио- или телекомуникации);
 • Владеене на Office пакет;
 • Владеене на английски език - предимство;
 • Инициативност и автономност;
 • Умение за справяне едновременно с няколко задачи;
 • Организираност и точност;
 • Добронамереност, лоялност и способност за работа в екип;
 • Правоспособност за управление на МПС, категория В".
 • Готовност за чести командировки в страната;
 • да притежава разрешение за достъп до класифицирана информация, издадено от ДАНС до ниво СЕКРЕТНО (или чисто съдебно минало и готовност да премине през проверка на ДАНС);
 • Работа на височина