Privacy Policy

Privacystatement

Lindeberg Services doet aan matching, coaching en waar nodig nascholing van kandidaten gericht op de arbeidsmarkt.

Hiervoor verkrijgt Lindeberg Services CV’s inclusief contactgegevens:

Deze CV’s worden vervolgens verrijkt naar aanleiding van persoonlijk contact met contactmomenten en persoonlijke gegevens die relevant kunnen zijn voor arbeidsbemiddeling:

Persoonlijke gegevens die relevant kunnen zijn voor persoonlijke coaching:

Deze gegevens worden in een beveiligde EU-Cloudomgeving opgeslagen, alleen voor intern gebruik bij Lindeberg Services (voor coaching en administratieve afhandeling). Deze informatie wordt niet met derden gedeeld zonder uitdrukkelijk akkoord van de kandidaat. Als de kandidaat gebruik maakt van de dienstverlening en coaching gaat deze ook akkoord met de registratie van zijn persoongegevens zoals hier beschreven.

Bij een match met een zoekopdracht wordt een CV opgesteld die door Lindeberg Services namens de kandidaat wordt gedeeld met de opdrachtgever. Dit CV bevat geen contactgegevens, maar relevante informatie voor de functie (zie voorbeeld-CV). Deze CV’s worden verstrekt obv vertrouwelijkheid en dienen na het doorlopen van de procedure vernietigd te worden.

In geval van nascholing wordt een opleidingsaanvraag gedeeld met onze partner Floris Competence Management, waarbij contactgegevens, opleiding en opleidingsbehoefte gedeelde worden. Aan het einde van het opleidingstraject, na het behalen van de benodigde certificaten, worden deze gegevens bij FCM vernietingd.

Indien een kandidaat geplaatst wordt, worden contactgegevens namens de kandidaat gedeeld met de opdrachtgever. De opdrachtgever communiceert zelf over welke persoonsgegevens van de kandidaat nodig zijn en rond wet- en regelgeving rond deze gegevens.

Indien een kandidaat geplaatst wordt, legt Lindeberg Services een personeelsdossier aan, met daarin contactgegevens, bankgegevens, BSN en projectovereenkomst. Maandelijks komen daar overzichten van gewerkte uren, gereden kilometers en andere kosten bij, ten behoeve van declaraties aan de opdrachtgever en uitbetaling aan de werknemer.

Rechten van de kandidaat/werknemer:

Dit privacybeleid van Lindeberg Services is vastgesteld door de directie op 23 mei 2018, conform regels AVG / GDPR, m.m.v. AVG functionaris Bart Brinkman bbrinkman@lindebergservices.nl.