Job Openings 10060367 - วิศวกรเครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี)

About the job 10060367 - วิศวกรเครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี)

1. ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัด

2. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร

3. ควบคุมและติดตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย