Voorwaarden

Privacy Statement Sollicitanten

MVP Solutions hanteert een privacy beleid, welke voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en beschermt de privacy van de informatie die u aan ons verstrekt en behandelen deze informatie altijd vertrouwelijk. Hieronder kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Identiteit

MVP Solutions

Lange Breestraat 30 – 32

3311 VK Dordrecht

085-06 09 888

info@MVPsolutions.nl

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

MVP Solutions ontvangt op initiatief van sollicitanten curricula vitae en geeft daarmee toestemming voor het verwerken van zijn of haar aangeleverde persoonsgegevens. Door het aanleveren van persoonsgegevens gaat de sollicitant akkoord met de privacyverklaring. Sollicitanten bepalen zelf welke informatie ze in hun curriculum vitae zetten. De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is deze toestemming van de sollicitant. Deze stemt tijdens het sollicitatieproces in met de verwerking en bepaalt zelf welke persoonsgegevens hij of zij aan de werkgever wenst te verstrekken door te kiezen welke informatie aan MVP Solutions verstrekt wordt (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de uploadfunctionaliteit op de sollicitatie, per mail, WhatsApp, chat. MVP Solutions verzorgt voor haar klanten de eerste selectie en stuurt bij een positief advies de aangeleverde data rechtstreeks door haar klanten en muteert de gegevens niet. MVP Solutions heeft geen invloed op de manier haar klanten omgaan met de gegevens van sollicitanten. Het doorsturen van de ontvangen gegevens zijn noodzakelijk voor de klanten van MVP Solutions om de mogelijke geschiktheid van sollicitanten te kunnen beoordelen.

Bewaren gegevens

MVP Solutions bewaart de door de sollicitant aangeleverde gegevens maximum twaalf maanden in een veilige omgeving ten behoeve van mogelijke toekomstige vacatures die zouden kunnen aansluiten bij de sollicitant.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

Sollicitanten kunnen op elk moment contact opnemen met MVP Solutions om hun recht uit te oefenen op inzage, rectificatie of wissen van hun persoonsgegevens, om beperking te vragen van de verwerking van hun persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan en om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. Indien u uw registratie wilt laten verwijderen kunt u een e-mailbericht sturen naar info@MVPsolutions.nl met het verzoek uw persoonsgegevens te verwijderen.

Gebruik van uw gegevens

Wanneer u solliciteert bij of via MVP Solutions, worden uw gegevens in een goed beveiligde database verwerkt. Deze database wordt uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt:

- U voorstellen op de vacatures waarop u solliciteert

- U benaderen voor andere openstaande vacatures. Na uw toestemming worden uw gegevens verstrekt aan derden.

Gegevensverwerking en beveiliging

MVP Solutions is verantwoordelijk voor de verwerking van de verkregen persoonsgegevens. MVP Solutions heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of verlies. Gegevens worden alleen in het netwerk van MVP Solutions bewaart.

Verstrekken gegevens aan derden

MVP Solutions verstrekt gegevens uitsluitend aan opdrachtgevers zoals hierboven aangegeven, teneinde de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. MVP Solutions is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze opdrachtgevers. MVP Solutions aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door uw verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde opdrachtgevers, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming hebt gegeven en/of nadat u bij de betreffende werkgever heeft gesolliciteerd. MVP Solutions zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Cookies

MVP Solutions maakt met haar website gebruik van zogenaamde 'cookies'. (klein bestand dat bij bezoek van de website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst, voor o.a. commerciële doeleinden).

Functionaris voor de gegevensbescherming

Matthijs van der Pol is namens MVP Solutions functionaris voor de gegevensbescherming. Contactgegevens: 06-2417 2790 / matthijs@MVPsolutions.nl

Klacht indienen

Indien een sollicitant een klacht heeft, dan kan die worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dataportabiliteit

Bij dit recht moet u ervoor zorgen dat betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie als ze dat willen.

Deze carrièrepagina wordt aangestuurd door de recruitmentsoftware Manatal. Door te solliciteren, erkent en accepteert u onze Algemene voorwaarden.