Job Openings Road Mechanic

About the job Road Mechanic

GENERAL ACCOUNTABILITY:
This position is accountable to the Service Manager for providing efficient prompt mechanical repairs and service to customers on location (indoor and outdoor), maintaining good customer relations, and handling all paperwork and completing all electronic documents in an accurate and
timely manner for invoicing. Must work with minimum supervision within established procedures and must adhere to all company policies and work rules.
This position requires a valid drivers license.
SPECIFIC ACCOUNTABILITIES:

Troubleshoot and satisfactorily repair (electric, diesel, propane, gasoline, crown turret,) trucks on customers premises to avoid callbacks. Perform all assigned planned maintenance on customers lift trucks.
Run computer based diagnostics on forklifts and other products.
Maintain regular communication with the service dispatcher.
Ensure that service truck has parts inventory according to established levels to avoid unnecessary travel and delay conducting repairs. Call into parts department with all pertinent info to order parts in a timely manner as required.
Maintains truck in good working order, keeps clean and neat inside and out and possesses adequate hand tool inventory. Maintains company tools in working order and returning borrowed company tools as soon as job is completed.
Maintains up-to-date job list with respect to time, parts used, etc. to ensure accurate billing. May service multiple numbers of customers per day.
Maintains safe work habits and good driving record.
Maintains good relations with customer representatives.
Provides input regarding training requirements to remain up-to-date on parts and equipment.
Advises customers and branch management regarding additional work required on equipment and promotes Industrial Truck Services Preventative Maintenance Program.

QUALIFICATIONS:

High School Diploma or Equivalent is Desired
Technical School graduate is desired.
Mechanical and electrical aptitude is required.
Good written and verbal communication skills and customer care skills are necessary.
Ability to safely operate a lift truck

UKR:

Ця посада підпорядкована менеджеру служби технічного обслуговування і відповідає за надання ефективних та оперативних механічних ремонтів та обслуговування клієнтів на місці (в приміщенні та на вулиці), збереження хороших відносин із клієнтами, а також виконання всіх документів і заповнення всіх електронних документів точно та своєчасно для виставлення рахунків. Робота вимагає можливості працювати з мінімальним наглядом в межах встановлених процедур та дотримання всіх політик та правил компанії.

Для цієї посади потрібне наявність водійського посвідчення.

КОНКРЕТНІ ОБОВ'ЯЗКИ: Виявлення несправностей та задовільний ремонт (електричні, дизельні, пропанові, бензинові, каронні вежі) вантажівок на території клієнта для уникнення повторних викликів. Виконання всіх запланованих технічних обслуговувань вантажівок клієнтів. Проведення комп'ютерної діагностики вантажівок та інших продуктів. Підтримання регулярного зв'язку з диспетчером служби технічного обслуговування. Забезпечення наявності запасних частин у сервісній машині згідно встановлених норм для уникнення непотрібних поїздок та затримок у виконанні ремонтів. Дзвінок у відділ запчастин із всією необхідною інформацією для замовлення запчастин вчасно за потребою. Тримання машини в гарному робочому стані, чистою і охайною як зсередини, так і ззовні, та наявність достатнього інвентарю ручних інструментів. Збереження інструментів компанії в робочому стані та повернення позичених інструментів компанії відразу після завершення роботи. Підтримання актуального списку робіт з урахуванням часу, використання запчастин і т.д., щоб забезпечити точне виставлення рахунків. Може обслуговувати кілька клієнтів за день. Дотримання безпечних робочих звичаїв та дотримання чистого водійського стажу. Підтримання хороших відносин з представниками клієнтів. Надання рекомендацій щодо потреб у навчанні для підтримання актуальності знань з частин та обладнання. Надання порад клієнтам та управлінню філії щодо додаткових робіт, які потрібні на обладнанні, та підтримка Програми Запобіжного Технічного 

КВАЛІФІКАЦІЇ: Бажано середню школу або еквівалент. Бажано закінчення технічного училища. Вимагається механічна та електрична спрямованість. Наявність хороших письмових та усних навичок спілкування та навичок обслуговування клієнтів. Можливість безпечно керувати вантажопідйомним пристроєм