Quảng Yên, Quảng Ninh, Vietnam

Environmental Engineer - Quang Ninh

 Job Description:

Thông tin công ty:
Là một trong những khu công nghiệp quy mô lớn với tiêu chuẩn quốc tế mới đi vào hoạt động từ năm 2020. 

Mô tả công việc:
Chịu trách nhiệm vận hành nhà máy xử lý nước thải và mạng lưới thu gom nước thải trong khu công nghiệp Sông Khoai, kiểm soát chất lượng nước thải và làm báo cáo liên quan đến nước thải, giữ cho nhà máy xử lý nước thải điều hòa tốt, giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng.

Trong giai đoạn xây dựng:
- Giám sát và nhận xét về lắp đặt đường ống và thiết bị, thử nghiệm và vận hành, hợp tác với nhà thầu để khởi động nhà máy cung cấp nước và xử lý nước thải
- Thực hiện giám sát môi trường và phối hợp với cơ quan chức năng về tất cả các vấn đề môi trường và báo cáo cho trưởng phòng

Trong giai đoạn vận hành:
- Giám sát và vận hành nhà máy để đảm bảo xả nước thải đã qua xử lý đúng theo luật pháp và các quy định
- Theo dõi và kiểm soát các đặc điểm kỹ thuật của chất lượng nước thải từ các nhà máy
- Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì phòng ngừa và khắc phục các thiết bị trong nhà máy và các trạm nâng.
- Lập lịch trình, thực hiện bảo trì, hiệu chuẩn các công cụ giám sát và phân tích
- Làm việc với nhà cung cấp để đề xuất với trưởng phòng phê duyệt cung cấp hóa chất, vật liệu và dịch vụ để đảm bảo vận hành bình thường và liên tục
- Phối hợp với các cơ quan chức năng về tất cả các vấn đề về nước thải và môi trường và báo cáo cho người quản lý của Bộ
- Hướng dẫn và tư vấn khách hàng về kết nối nước thải
- Báo cáo hàng tháng về chất lượng nước thải, lượng bùn, sử dụng hóa chất, dữ liệu giám sát
- Đảm bảo công tác an toàn ở nhà máy

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp đại học về Sinh học, hóa học, nước, môi trường
- Từ 3 năm kinh nghiệm về vận hành xử lý nước hoặc nước thải
- Có khả năng phân tích chất lượng nước thải và kiến thức về bùn hoạt tính 
- Kinh nghiệm vận hành và khởi động nhà máy xử lý nước thải hoặc nước thải là một lợi thế

- Giao tiếp tiếng Anh, có thể đọc và hiểu hướng dẫn sử dụng thiết bị.

- Ms Office, biết sử dụng AutoCAD là lợi thế

- Hiểu pháp luật và các quy định về môi trường

Nộp đơn:
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV ứng tuyển vào email linh.nguyen@peopleprofilers.com hoặc liên hệ số điện thoại 0972261192 để biết thêm thông tin chi tiết về công việc và công ty. 

  Required Skills:

Engineer