Hanoi, Hanoi, Vietnam

After Sales Services Director Hanoi

 Job Description:

Có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống sau bán hàng/ chăm sóc khách hàng lớn

UV từ oto/ xe máy/ điện thoại/ điện máy xanh
nằm trong BOD
quản lý Giám Đốc bảo Hành và Giám Đốc chăm sóc khách hàng
Lương 5000k 

  Required Skills:

Sales