Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Academic Director

 Job Description:

ACADEMIC DIRECTOR - HCM


1. Hoạch định Chiến lược, Kế hoạch Đào tạo

- Nghiên cứu thị trường giáo dục, nhu cầu nguồn nhân lực/năng lực và xu hướng cộng nghệ.

- Xây dựng định hướng và chiến lược Đào tạo

- Lập kế hoạch hoạt động phòng Đào tạo

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch Phòng đào tạo & đề xuất điều chỉnh

- Định hướng hệ thống quy chế quy định, chính sách liên quan đến Đào tạo

- Thiết lập quan hệ các đối tác chiến lược: Doanh nghiệp, tổ chức đào tạo, đơn vị nghiên cứu, cộng đồng startup

2. Nghiên cứu, Cập nhât và Quản lý Chương trình Đào tạo

- Cập nhật thông tin mới về thị trường giáo dục, nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu năng lực và xu hướng công nghệ của các ngành.

- Xây dựng và cập nhật hệ thống khung năng lực (Competency Framework) đào tạo của Academy.

- Nghiên cứu và Cập nhât chương trình đào tạo (Curriculum), đề cương (Syllabus),  giáo án, tài liệu giảng dạy và công cụ hỗ trợ giảng dạy.

- Tổ chức hệ thống quản lý học liệu đào tạo và thực hiện lưu trữ

3. Phát triển và Đào tạo Đội ngũ

- Tìm kiếm và phát triển đội ngũ quản lý,  giảng viên, học vụ, công tác sinh viên phù hợp với sản phẩm đào tạo và môi trường giáo dục tại  Academy.

- Đào tạo định hướng đội ngũ quản lý,  giảng viên, học vụ, công tác sinh viên  về triết lý giáo dục, mô hình, phương pháp giáo dục, đào tạo của Academy

4. Tổ chức Hoạt động Đào tạo và Quản lý Chất lượng Đào tạo

- Phối hợp cùng các bộ phận khác để lên kế hoạch mở lớp, xây dựng thời khóa biểu cho học viên và giảng viên, đảm bảo các lớp học được vận hành tốt trong suốt quá trình hoạt động.

- Định hướng, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo

- Đảm bảo chất lượng đào tạo ngành và chất lượng đầu ra của học viên.

- Tiếp cận và mời các giảng viên, chuyên gia, diễn giả trong lĩnh vực Academy đào tạo tham dự các hoạt động khai giảng, hội thảo, phong trào của Academy.

5. Tổ chức hoạt động Studio

- Liên hệ, hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cộng đồng để lấy các dự án về triển khai trong Studio

- Tìm kiếm và phát triển đội ngũ mentors phù hợp với sản phẩm đào tạo và môi trường giáo dục tại Academy.

6. Các công việc khác

- Kết nối doanh nghiệp nhằm đưa sinh viên tham quan, kiến tập, thực tập

 


CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Mức lương

Salary

1.     Mức lương chính: Thỏa thuận.

2.     Chế độ tăng lương: xem xét mỗi năm một lần (tùy thuộc vào thành tích của nhân sự).


YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 

1.      Học vấn:

·     Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin

2.        Kinh nghiệm:

·     Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí tuyển dụng

3.      Kiến thức & kỹ năng

- Có kiến thức cơ bản về tất cả các chuyên ngành Development và Design

- Có kiến thức chuyên sâu về ít nhất 1 chuyên ngành tại Academy

- Có kiên thức chuyên sâu về Đào tạo

- Có kiến thức về mô hình, quy trình đào tạo tiếp cận năng lực

- Kỹ năng sư phạm, truyền đạt kiến thức

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng phân tích, thiết kế Curriculums, viết syllabus

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục đối tác, doanh nghiệp

- Khả năng nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn

4.      Năng lực quản lý

- Khả năng lập kế hoạch, phân công việc hiệu quả

- Quản lý nhân sự, tạo động lực

- Đánh giá hiệu quả công việc

- Đào tạo và huấn luyện đội ngũ

  Required Skills:

Design