Job Openings Chief Sales Officer

About the job Chief Sales Officer

#English below

Co čekáme my a co můžeš očekávat Ty

Můžeš čekat otevřené prostředí a neomezené možnosti toho, čeho společně můžeme dosáhnout.

Čekáme člověka, který umí dodávat výsledky. Nejen sám, ale také s týmem - jak s týmem podřízených obchodníků, tak s týmem dalších C-levels firmy. Umí vzít zodpovědnost do vlastních rukou.

Cílem našeho obchodu je vytvářet přetlak poptávek nad kapacitními možnostmi Delivery. V rámci tohoto přetlaku dokáže CSO prioritizovat priority v rámci dlouhodobé strategie firmy a

transparentně tyto priority komunikovat týmu obchodníků.

Očekáváme, že budeš mít prokazatelné zkušenosti z obchodu v oblasti softwarového vývoje a vedením obchodního týmu.

Role CSO je u nás součástí nejužšího vedení firmy. Management tým je v INVENTI skupina leaderů schopných transparentně argumentovat a diskusí hledat řešení dlouhodobě prospěšné pro firmu. Nenosí se u nás betonování vlastních pozic či politikaření. Každý z vedení firmy je částečně zapojen také do operativy a když je potřeba, umí si vyhrnout rukávy. ̈V Tvém případě to znamená, že dokážeš svým obchodníkům pomoci vyřešit složitou eskalaci na projektu, zkontrolovat nabídku, projít data v interním systému nebo optimalizovat sales proces, aby seděl potřebám Tvých obchodníků.

Máme zákazníky nejen v ČR, ale také v západní Evropě a v tomto zaměření chceme pokračovat.

Předpokládáme, že jako CSO budeš dělat také obchodní výsledky a budeš pravidelně komunikovat s klíčovými zákazníky.

Budeš ten, kdo vypracovává strategii obchodu na dané období, která navazuje na strategii firmy. Odpovídáš potom za její naplňování.

Máme nastaveny základní postupy a procesy, ale očekáváme, že přineseš do týmu zkušenosti, nástroje a postupy které nejen tým, ale celé inventi posunou dopředu. Jak k novým zákazníkům, tak do nových technologických oblastí.

Nemáme očekávání, že vše budeš realizovat sám. Máme fungující sales tým, marketing, hr a delivery týmy. Spolupracujeme s externími poradci. Na Tobě bude vše dát dohromady a

dodat výsledky.

Myslíme si, že bys měl mít vynikající manažerské zkušenosti a dovednosti, prezentační dovednosti a obchodní dovednosti. Taky dovednost motivovat a vést lidi, vynikající komunikační schopnosti, organizační schopnosti a strategické myšlení.

Jaký chceme dělat obchod

Stavíme na dlouhodobých vztazích se zákazníky a s invenťáky.

Chceme být pro naše zákazníky partnery, o které se mohou opřít a dodávat profesionální práci.

Chceme obchodní tým, který přináší do firmy informaci o trendech na trhu a u našich zákazníků. Chceme přicházet k našim klientům proaktivně s nápady, jak jim můžeme pomoci s jejich businessem.

Intenzivně pracujeme na našich silných stránkách a budujeme v rámci nich strategii, abychom je ještě posilovali. Jsou jimi například nearshore development, web development pro e-commerce či testing.

Spolupráce s Delivery

CSO proaktivně komunikuje s Delivery. Jsou Ti významnou oporou v technických aspektech a zároveň očekávají, že je budeš pravidelně informovat o obchodních plánech, trendech a dlouhodobých plánech zákazníků.

Pravidelně komunikuješ s Leadry kompetenčních center a s CDO a udržuješ se informovaný o jejich službách, produktech a situaci v této části firmy.

Společně řešíte, jak si vzájemně pomáhat a plnit společné cíle.

Taktika

Budeš určovat a kontrolovat kvalitu obchodní práce a obchodních postupů (tvorba nabídek, nastavení metriky pro vyhodnocování úspěšnosti nabídek, reporting, udržování aktuálnosti informací o klientech a stavu obchodních příležitostí atd.)

Pravidelně budeš reportovat obchodní výsledky firmy za dané období a průběžně aktualizovat plán.

Určuješ cenotvorbu a její dodržování.

Strategické aktivity

CSO nastavuje prodejní cíle pro dané období a kontroluje jejich dodržování.

Pracuje s rozpočtem na dané období určeným pro naplnění hlavních cílů obchodu.

Navrhuje a nastavuje prodejní kanály, komunikuje a nastavuje pravidla pro spolupráci s obchodními partnery.

Vypracovává strategii obchodu na dané období, která navazuje na strategii firmy pro dané období a celkově odpovídá za její naplňování.

Práce s týmem

Nastavuješ a komunikuješ plány odměňování s jednotlivými členy týmu.

Působíš v roli leadera pro svůj tým a používáš na to adekvátní nástroje - pravidelné review s členy týmu, školení, koučink atd.

Marketing

Budeš iniciovat účast na konferencích a měl by ses jich měl aktivně účastnit.

Aktivně spolupracuješ s marketingem a společně přicházíte s nápady, jak podpořit naše vnímání u zákazníků a čím podpořit obchodní aktivity.

Spolupracuje s marketingovým oddělením při tvorbě marketingové strategie na dané období, účastní se důležitých marketingových akcí pořádaných firmou, případě deleguje tuto účast na některého z členů týmu, koordinuje komunikaci marketingových aktivit a informací vůči svému týmu.

Informuje marketing o nových příležitostech, nových zakázkách a úspěších, na kterých by se daly postavit referenční studie.

CSO job description

General role description

CSO is one of the key members of the top management team in INVENTI. The responsibility of this role is to lead the team of 6 salespeople, bring in the planned business opportunities and to set up and maintain the processes and tools (proposal preparation flow, reporting & metrics, CRM, etc.).

We lead by example, therefore it is necessary to be able to show the members of the team how it is done and help in a “hands-on” manner. We also expect you to have time for bringing in new business opportunities yourself and take care of the customers as well as help your team with complex situations.

Currently the customer portfolio is split between Czechia and western Europe (Germany, United Kingdom, France, Switzerland) and the goal is to increase the ratio of projects fromEurope / around the world. Our vision is to be the IT specialists that provide the world-class software solutions, therefore our sales need to be concentrated on success on an international field.

Cooperation with other teams

Partners for achieving your goals will be:

● Delivery - providing technical support and helping to find optimal solutions that fit customer needs and trends & planning long-term based on customer feedback

● Marketing - proper ways of presentation and marketing research are key components to success

● Human Resources - providing constant feedback on current HR market situation

Cooperation with clients

● Based on partnership and achieving win-win solutions

● Key account management and growing areas of cooperation utilizing wide technical portfolio of INVENTI

● Long-term vision and planning using market trends and new approaches 

Requirements

● Sales and key account management experience

● Leadership skills

● Exceptional organizational and presentation skills

● Goal-oriented

● Responsible and able to independent

● Strategic thinking