HSE Manager

 Job Description:

·         Бусдад шаардлага тавих чадвартай

·         Хариуцлагатай

·         Зарчимч

·         Эрсдлийн удирдлагын талаар мэдлэгтэй, хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах чадвартай

·         Алба хэлтсийг удирдан зохион байгуулах чадвартай

·         Баримт бичиг боловсруулах чадвартай

·         Барилгын салбарт мөрдөгдөж буй стандарт, норм, дүрэм, журмын талаар зохих мэдлэгтэй

·         Аюулгүй ажиллагаатай холбоотой урт, богино хугацааны төлөвлөлтүүдийг боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих чадвартай

·         Асуудалд түргэн шуурхай шийдэл олж, шийдвэр гаргаж чаддаг байх