Ахлах хуульч

 Job Description:

 #SCC Монголын Томоохон групп компанид Ахлах Хуульч шалгаруулж авна. 

Тавигдах Шаардлага

·      Компанийн бүхий л үйл ажиллагааны эрсдэлтэй цэгийг тодорхойлох, компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд аливаа  эрхзүйн эрсдэлээс  урьдчилан сэргийлэх, ухуулан таниулах,  хууль, эрх зүйн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг хангахад шууд удирдлага болон бусад газар, хэлтэс албаны удирдлагад мэдээлэл, зөвлөгөө өгч  хамтран ажиллах хүрээнд:
Гэрээний төслийг хянаж боловсруулах
Гэрээний бүртгэл хадгалалт

Хэрэв та тус ажлын байрыг сонирхож байвал telman@scc.mn хаягаар Англи/Монгол хэл дээрх CV-ээ ирүүлээрэй. +97699647710