Бизнес Хөгжлийн Ахлах Менежер

 Job Description:

#SCC Монголын Томоохон Групп компанид Бизнес Хөгжлийн Ахлах Менежер шалгаруулж авна. 

Тавигдах Шаардлага:

- Микро, макро түвшний эдийн засгийн орчны шинжилгээ хийх
- Бизнес хөтөлбөрүүдэд үнэлгээ хийх
- Стратегийн төлөвлөлт боловсруулах, хэрэгжилт гүйцэтгэлийг үнэлэхэд хамтран ажиллах
- Салбар компаниудад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, 
- Группийн хэмжээнд шинэ төсөл хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх зарчмаар оролцох болон холбоотой хэлтсийн бусад ажлууд

Хэрэв та тус ажлын байрыг сонирхож байвал telman@scc.mn хаягаар Англи/Монгол хэл дээрх CV-ээ ирүүлээрэй. +97699647710