Job Openings Graphic Designer

About the job Graphic Designer

#Инженерийн салбарт үйл ажиллагаагаа явуулдаг Групп компанид ур чадварлаг, шинээр сэтгэгч График дизайнерийг сонгон шалгаруулж байна. 

Хийх ажил үүрэг: Хэвлэлийн эх бэлтгэх, байгууллагын дизайнтай холбоотой ажил үүргүүдийг гүйцэтгэх, гарын авлага боловсруулах гэх мэт

Тавигдах шаардлага:

  • Холбогдох мэргэжлээр Бакалаврын зэрэгтэй байх
  • Шинэ төгсөгч байж болно (хэрэв шинэ төгсөгч бол бэлтгэж байсан нэмэлт портфолио зэргийг хавсаргаарай)
  • Фотошоп, КорелДрав, Ин-Дизайн гэх мэт үндсэн программууд дээр ажилладаг байх
  • “3D”, видео эвлүүлэг зэргийг хийдэг бол давуу тал
  • Шинэлэг өнгө төрхтэй материал бэлтгэх арга барилтай

Хэрэв та тус албан тушаалыг сонирхож байвал anudari@scc.mn хаягаар танилцуулга болон, хийж гүйцэтгэж байсан ажлын материалыг илгээхийг хүсье.