HSE Manager

 Job Description:

1.     Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

2.     Компанийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдсэн үйл ажиллагааг санаачлах, төлөвлөх, боловсруулсан төлөвлөгөөг хянаж шууд удирдлагаар батлуулж мөрдүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

3.     Компаний нийт ажилдад ХАБЭА-г сахин мөрдүүлэх, заавар зөвлөгөө  өгөх 

4.     ХАБЭА -н Хуулийн хүрээнд аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн бүх шатны сургалтуудыг зохион байгуулах төлөвлөгөөг жил бүр удирдлагаар батлуулж гүйцэтгэлийг хангах.

5.     Tавигдах шаардлага 

  1. -Хуулийн чиглэлээр их, дээд сургууль төгссөн байх
  2. ХАБЭА-н мэргэшсэн менежер бэлтгэх сургалтанд хамрагдсан байх
  3. -Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр 5 доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх
  4. -Англи хэлний зохих түвшиний мэдлэгтэй байх
  5. -Уул уурхай хүнд үйлдвэрт ажиллаж байсан бол давуу тал болно
  6. Хэлтэс нэгжийг удирдан зохион байгуулах туршлагатай, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн ахисан түвшиний мэдлэгтэй байх,
  7. Техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн процессын талаар мэдлэгтэй, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангуулж ажиллах талаар хууль эрхзүйн мэдлэгтэй,
  8. Ажилчдад шаардлага тавих, асуудалд дүгнэлт гаргах, баримт бичиг боловсруулах, илтгэх чадвартай