Admin Manager

 Job Description:

Компанийн шинэ төслийн багт буюу  3-н web site  хариуцан ажиллах Админ менежерийн ажлын байранд урьж байна. 
Ажлын байрны нэр:  Админ менежер  
Хийж гүйцэтгэх ажил үүрэг: Дата анализ. Дата оруулах, датаг удирдах, системийн ашиглалт сургалт хийх гол ажлыг хариуцаад ажиллах 
Тавигдах шаардлага:  
Ай Ти суурьтай 
Вэб хөгжүүлэлтэнд ажиллаж байсан туршлагатай
Англи хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй 
Тайлагнах,  илтгэх, мэдээлэл боловсруулах чадвартай