Project Procurement Specialist

 Job Description:

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Төслийн худалдан авалтын үйл ажиллагааг төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөн зохион байгуулж ажиллах. Үүнд сонгон шалгаруулалт, тендер зохион байгуулах, тендерийн бичиг баримт боловсруулах, зардлын тооцоог хийх,  тендерийн үнэлгээ болон тайлан гаргах, шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулах ажлыг заавар журмын дагуу хийж гүйцэтгэх.

 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

·         Санхүү, эдийн засаг, олон улсын худалдааны  чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.

·         Худалдан авалтын чиглэлээр 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай.

·         Монгол Улсын холбогдох Хууль, Дүрэм, Засгийн газрын тогтоол, заавар, журам, удирдамжуудын талаарх ойлголт мэдлэгтэй.

·         Англи хэлний бичгийн болон ярианы дээд түвшний мэдлэгтэй.

·         Компьютерийн мэдлэг, ур чадвар сайтай.

·         Хүмүүстэй харилцах албан болон албан бус харилцааны өндөр ур чадвартай.

·         Хариуцсан ажлаа чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх чадвартай.

·         Ёс зүйтэй, зарчимч хандлагатай.

  Required Skills:

Procurement