Job Openings HR Manager

About the job HR Manager

Бид аялал жуулчлалын салбарт хурдацтай хөгжиж байгаа олон улсын компанид Хүний нөөцийн менежер шалгаруулж байна

Тавигдах шаардлага:

 • Англи хэл
 • Хууль дүрэм журам,  хөдөлмөрийн тухай хууль, нийгмийн хамгааллын тухай хууль, компанийн тухай хуулийн талаарх мэдлэгтэй
 • Мэргэжлийн архив, бичиг хэрэг, сонгон шалгаруулалт,      сахилга хариуцлагын тогтолцоо, дүрэм журам боловсруулалт, сургалт хөгжил орох чадвартай
 • Багаар ажиллах
 • Харилцааны ур чадвар
 • Компьютерийн хэрэглээний програмуудыг ашиглах
 • Бичиг баримт боловсруулах, арга хэмжээ зохион байгуулах
 • Асуудлыг шийдвэрлэх
 • Удирдлагын ур чадвар

Гүйцэтгэх үүрэг:

 • Хөдөлмөрийн харилцааны бодлого, үйл ажиллагаа, түүний хэрэгжилтийг төлөвлөх, удирдах, зохицуулах
 • Ажилтан ажилд авах, сургах, албан тушаал дэвшүүлэх, шилжүүлэх, ажлаас халах журам боловсруулах, зохион байгуулах
 • Цалин хөлсний бүтэц болон түвшинг тогтоох хэлэлцээг төлөвлөх, зохион байгуулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцлийн талаар ажилтантай зөвлөлдөх журам боловсруулах, зохион байгуулах
 • Төсөв зардлыг хянаж, нөөцийн үр ашигтай зарцуулалтыг хангах
 • Үйл ажиллагааны болон захиргааны журам тогтоох удирдах
 • Удирдлагын мэдээллийн тогтолцоог хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх ажилд хяналт тавих
 • Ажилтны хөдөлмөрлөх эрх, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааг хангаж, тэгш боломж олгох, холбогдох стандарт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах
 • Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа явуулах, сургалт түүний гүйцэтгэлж хяналт тавих
 • Менежер бусад холбогдох менежерүүдтэй зөвлөлдөх
 • Захиргааны бичиг баримтыг боловсруулах
 • Ажилтнуудын ирцийн бүртгэлийг хийх
 • Ажлын байрны шинжилгээ судалгаа хийх тодорхойлолт боловсруулах.

Хэрвээ та энэхүү ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүсвэл [email protected] хаягаар англи хэл дээрх шинэчилсэн CV -ээ илгээгээрэй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9111-4541 дугаараас авах боломжтой.