Job Openings Microbiologist / Микробиологич

About the job Microbiologist / Микробиологич

Микробиологич

Хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтэд үнэлгээ өгч дүгнэлт гаргах

Ажлын байрны үндсэн үүрэг

1.Түүхий эд, бүтээгдэхүүнд холбогдох стандарт, аргачлалын дагуу нян судлалын шинжилгээ хийж үнэн зөв дүгнэлт гаргана

2.Ус, орчны агаар, үйлдвэрийн байр тоног төхөөрөмж, үндсэн ба туслах материал, ажлын багаж, ажилчдаас авсан арчдасанд нян судлалын шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргана

3.Үйлдвэрийн байр ,цехүүдийн болон дамжлагын тоног төхөөрөмж, ажлын багаж хэрэгсэлийн цэвэрлэгээ ариутгалын байдал, тэдгээрээр дамжин бүтээгдэхүүнд микробиологийн бохирдол үүсэх нөхцөл байгаа эсэхэд байнгын хяналт тавина

4.Ажилчдын ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байдалд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авна

  • Дээд боловсрол эзэмшсэн
  • Микробиологич мэргэжилтай
  • Мэргэжлийн лабораторт ажилласан туршлагатай байх

  • Цагийн менежмент, хувийн зохион байгуулалт сайтай
  • Хариуцлагатай
  • Харилцааны ур чадвартай
  • Өсөн дэвжих хүсэл тэмүүлэлтэй
  • Зөв хандлагатай