Job Openings Quantity Surveyor

About the job Quantity Surveyor

Ажлын байр: Төсөвчин

Байгууллага: Барилга Орон Сууц

Байршил: Хан-Уул дүүрэг

Үндсэн үүрэг:

 • Төслийг төлөвлөгөөт төсвийн дагуу хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүртгэл, хэмжилт, хяналт шалгалтыг хийж ажил гүйцэтгэл, материалын зарцуулалтыг тооцоолсон нормын дагуу гүйцэтгэхэд гүйцэтгэгч болон төслийн багийг чиглүүлэн төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд оршино.
 • Төсөл дээр хийгдэх ажлын материал зарцуулалтын нормыг тодорхойлох, нормын дагуу хийгдэж байгаа эсэхийг хянах
 • Гүйцэтгэгчийн материал зарцуулалтыг хянах, баримтжуулах, бүртгэх
 • Төслийн өдөр тутмын ажилд шаардлагатай ажлын тоо хэмжээ болон, материалын тоо хэмжээг тухай бүрт тооцоолох
 • Төслийг хаагдсаны дараа өртгийг бүрэн тооцоолохТавигдах шаардлага:

 • Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер
 • Барилгын менежмент
 • Барилгын материал үйлдвэрлэлийн технологи
 • Төслийн тоо хэмжээг үнэн зөвөөр бодох чадвартай
 • Төслийн төсөв тооцоолох програм хангамж дээр ажиллах чадвартай
 • Төслийн талбай дээрх тоо хэмжээний бодит хэмжилт хийх чадвартай
 • Тооцооллоос алдааг олж таних, хялбараар засах, шалгах чадвартай
 • Мэргэжлээрээ 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх
 • Аливаа их хэмжээний тоон утга, нэршил, кодчилолыг бүртгэх, хянах, ангилах чадвартай

Хэрэв та энэхүү ажлын байрыг сонирхож байвал өөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг enkhjin.s@scc.mn хаягт илгээгээрэй. Холбогдох утас: 8818-6868