Job Openings Санхүү Тайлагналын Ахлах Мэргэжилтэн

About the job Санхүү Тайлагналын Ахлах Мэргэжилтэн

#SCC Монголын тэргүүлэгч банк, санхүүгийн байгууллагад Санхүү Тайлагналын Ахлах Мэргэжилтэн ажилд авч байна. 

Чиг үүрэг:

- Банк, түүний нэгдлийн сар улирлын санхүүгийн тайлан, татварын тайланг хариуцах

- Монголбанкны зохистой харьцааны тайлан бэлтгэх, хяналт тавих

- Банк, түүний нэгдлийн санхүүгийн тайланг аудитлуулах ажлыг хариуцан ажиллах

- Банкийг татварын эрсдэлгүй байхад чиглэсэн татварын тооцооллыг хийх, татварын бүртгэлд хяналт тавих

- Банкны санхүүгийн бүртгэлийн хяналт хийх

Тавигдах шаардлага:

- Нягтлан бодох бүртгэл, Санхүү менежемент, Татварын бүртгэлээр мэргэшсэн

- Англи хэл – ахисан түвшин

- Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан бэлтгэж байсан туршлагатай

- Хандлага сайтай

- Манлайлах ур чадвартай

Хэрэв та энэхүү ажлын байрны мэдээллийг дэлгэрэнгүй авах бол өөрийн CV-гээ anuujin@scc.mn хаяг луу илгээнэ үү.