Business Development Manager

 Job Description:

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

• Бизнесийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийж сайжруулах санал, санаачлага гаргах, бизнесийн загварыг шинэчлэх

• Шинэ төсөл, бизнесийн санал гаргах, хэрэгжилтийг хангах

• Макро, микро орчны судалгаа хийх

• Боломжит түншүүдтэй холбогдож, бизнесийн боломжит санал тавих, тэдгээрийг тодорхойлох, боломжуудыг нээж илрүүлэх

• Байгууллагын нэр хүндийг өсгөх, үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, боломжийг судлах

• Хамтран ажилладаг байгууллагуудтай үр дүнтэй хамтын ажиллагааг тогтоох

• Компанийн хөрөнгийн менежментийг сайжруулах 


Тавигдах шаардлага: 


• Бизнесийн удирдлага, эдийн засгийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй

• Бизнес, төсөл, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр удирдах албан тушаалд 3-аас дээш жил ажилласан туршлагатай
Англи хэлний яриа ба бичгийн өндөр түвшний мэдлэгтэй

  Required Skills:

Business Development Business