Terms And Conditions

Beveiliging Website
Select4Jobs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om hier aan bij te dragen, maakt deze website gebruik van een SSL Certificaat die door Sectigo is afgegeven om online transacties van klanten te beveiligen. Daarom zie je in de browser “https://” aan het begin van de url staan. Het feit dat Select4jobs.nl dit certificaat heeft, betekent voor jou:

  • Dat alle data, die door jouw wordt verzonden naar deze website middels een https verbinding, veilig wordt versleuteld met de sterkst beschikbare algoritmes;
  • Dat Select4Jobs, door te kiezen voor Sectigo SSL, hiermee laat zien dat de online veiligheid van bezoekers en klanten tot haar hoogste prioriteiten behoort.


Disclaimer Select4Jobs
Select4Jobs (Kamer van Koophandel: 66321352), hierna te noemen Select4Jobs, verleent jeu hierbij toegang tot https://Select4Jobs.nl (“de Website”) en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Select4Jobs behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Select4Jobs spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Select4Jobs.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Select4Jobs oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Select4Jobs nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten en Merkenrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Select4Jobs en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Select4Jobs, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het merk Select4Jobs en haar logo’s zijn geregistreerd  en ingeschreven als woord- en beeldmerk bij het BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, www.biop.int) onder nummer 1021167.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

This career page is powered by the recruitment software Manatal. By applying, you acknowledge and accept our Terms & Conditions.