Job Openings Sales Associate พนักงานขายประจำ Siam Discovery (2 อัตรา)

About the job Sales Associate พนักงานขายประจำ Siam Discovery (2 อัตรา)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • แนะนำสินค้า, ให้ข้อมูลสินค้า, เชียร์ขายสินค้า ทั้งหน้าร้าน และ ช่องทางออนไลน์
 • ทำหน้าที่พนักงานเก็บเงิน และตรวจสอบการชำระเงินให้ถูกต้อง
 • ดูแล นับสต๊อกสินค้า
 • จัดทำเอกสารงานขาย
 • ดูแลความสะอาดพื้นที่ขาย


คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • บุคคลิกภาพดี, พูดจาฉะฉาน, รักงานขายและการบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์ขายสินค้าไลฟ์สไตล์, สินค้าตกแต่งบ้าน, แฟชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงาน 6วัน ต่อสัปดาห์ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้