Job Openings Guru Tadika

About the job Guru Tadika

TANGGUNGJAWAB:

  • Menjalankan sesi pengajaran & pembelajaran (P&P) dengan penuh dedikasi, kreatif & menyeronokkan serta memberi impak positif kepada murid-murid.
  • Memberi komitmen sepenuhnya di dalam setiap tugasan yang ditetapkan oleh pengurusan tadika ABS dari masa ke semasa.
  • Melibatkan diri sepenuhnya di dalam setiap program & aktiviti yang melibatkan tadika.
  • Mewujudkan suasana kelas yang kondusif.

Latihan disediakan.