Job Openings Bankwerker

About the job Bankwerker

Wij zijn op zoek naar 2 zelfstandige, vakkundige bankwerkers.
Het gaat om werk in de dagdienst.
Belangrijk bij deze functie is: tekening lezen en equipments in elkaar zetten.

Samenstellen, installeren van machines en werktuigbouwkundige installaties aan boord van schepen.
Voor de duidelijkheid wij zijn niet op zoek naar contructiebankwerkers!

Omschrijving van de werkzaamheden

Samenstellen/installeren
 • Samenstellen van werktuigbouwkundige componenten tot units (pompen, filters, appendages, e.d.),
 • Monteren van werktuigen, elektrische componenten en units aan boord van het schip,
 • Controleren, uitlijnen eventueel corrigeren van aan boord aanwezige systemen (pompinstallatie, brandstof-, smeerolie-, koelwatersystemen, e.d.) en installaties (motoren, tandwielkasten, baggerpompen, e.d.).
Handvaardigheid
Is vereist bij:
 • het samenstellen, uitlijnen (binnen 0,05 mm), monteren en bevestigen van onderdelen en units (schroefas, roer, e.d.);
 • het bewerken en pasmaken van onderdelen en vullingen (onder apparatuur) met behulp van handgereedschappen en machines;
 • het hanteren van meetgereedschappen.
Samengesteldheid
Gewerkt wordt volgens mondelinge opdrachten van de leidinggevende. Er wordt gebruik gemaakt van installatietekeningen, schema's, instructieboeken en eisen van de classificatiebureaus. Overlegt met de leidinggevende en collega's om daarna gezamenlijk de bewerkingsvolgorde en aanpak te bepalen.

Verantwoordelijkheid
Is verantwoordelijk voor:
 • de juiste maatvoering en het passend maken van samen te stellen onderdelen;
 • het volgens de eisen installeren van de aan boord aanwezige installaties;
 • veilig werken.
Kennis
Is vereist van:
 • het lezen van tekeningen en schema's;
 • de opbouwvolgorde, opbouwwerkwijze, werking en afstelling van units en installaties;
 • het gebruik van stelgereedschappen, handgereedschappen en laserapparatuur;
 • het passingstelsel;
 • werktuigbouwkunde, hydrauliek en materialen;
 • de werking en bediening van meetapparatuur en gereedschappen;
 • te gebruiken hijswerktuigen en transportmiddelen;
 • van veiligheids- en arbovoorschriften;
 • is de Nederlandse en Engelse taal machtig.
Persoonlijke beschermingsmaterialen zelf meenemen:
 • Veiligheidshelm (GEEN RODE EN BLAUWE HELM)
 • Overall
 • Veiligheidsschoenen
 • Gehoorbescherming
 • Veiligheidsbril