ჩვენს შესახებ

სს კრედო ბანკი წარმატებით ოპერირებს საქართველოს 11 რეგიონში. MFI-ის ძირითადი მიზნებია საქართველოში მცირე და მიკრო ბიზნესის განვითარება და გაძლიერება მიკრო დაკრედიტების გზით.

კრედო ბანკი არის სწრაფად მზარდი ორგანიზაცია, რომელიც აძლევს თანამშრომლებს კარიერული განვითარებისა და პიროვნული ზრდის შესაძლებლობას.

კრედო ბანკი არის ბაზრის ლიდერი ინოვაციური პროდუქტების მიწოდებაში თავის კლიენტებისთვის, ამჟამად ფლობს ქვეყნის ბაზრის წილის 50%-ზე მეტს.

კრედო ბანკი ორიენტირებულია:

 • თანამშრომლების განვითარება;
 • მეგობრული სამუშაო გარემო და შედეგზე ორიენტირებულობა მოგცემთ შესაძლებლობას სრულად გააცნობიეროთ თქვენი პოტენციალი;
 • კრედოში დიდ ყურადღებას ვაქცევთ შიდა თანამშრომლების დაწინაურებას;
 • ჩვენ ვქმნით ღია და გამჭვირვალე ადამიანური რესურსების პროცესებს, სადაც დაწინაურება მხოლოდ თანამშრომელთა კომპეტენციებსა და კვალიფიკაციაზეა დამოკიდებული;
 • თუ თქვენ ხართ შრომისმოყვარე, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული პიროვნება, თქვენი ადგილი ჩვენს გუნდშია;

ჩვენ გთავაზობთ:

 • კონკურენტური ანაზღაურებას და ბენეფიტების პაკეტს;
 • სასწავლო/განვითარების პროგრამებს;
 • პროფესიული ზრდის, კარიერული განვითარების და თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას;
 • სასიამოვნო და ინოვაციებზე ორიენტირებულ პროფესიულ გარემოში მუშაობის შესაძლებლობა;

კრედო ბანკი უზრუნველყოფს:

 • დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობას ყველა განმცხადებელისთვის, რომელსაც აქვს შესაბამისი უნარები, კომპეტენცია და გამოცდილება კომპანიის მისიის შესასრულებლად;
 • დარგის თანამშრომლები დაქირავებულნი არიან ადგილობრივად;
 • თანამშრომლები დაქირავებულნი არიან არა მხოლოდ მათი ტექნიკური ცოდნისა და განათლების, არამედ მათი ხასიათისა და დამოკიდებულების საფუძველზე, რათა უზრუნველყონ კანდიდატისა და ორგანიზაციის ღირებულებებს შორის შესაბამისობა;
 • კრედო ბანკი არ ახდენს დისკრიმინაციას ეროვნების, რასის, ტომის, ქვეყნის ან წარმოშობის, აღმსარებლობის ან სქესის მიხედვით;
 • განმცხადებლის ინფორმაციის კონფიდენციალურობა შენარჩუნებულია და მონაცემები გამოიყენება მხოლოდ დასაქმებისთვის ვარგისიანობის დასადგენად;
 • კრედო ბანკი მოქმედებს დასაქმების კანონმდებლობით გათვალისწინებული დადგენილების ფარგლებში შერჩევის პროცესში;

#გახდიკრედოელი

#ჩვენვქმნითშესაძლებლობებს

ვებ-გვერდი: www.credobank.ge

ტელეფონი: (032) 2424242

ინდუსტრია: ფინანსური მომსახურება;

კომპანიის მასშტაბი: 1,001-5,000

სათავო ოფისი: თბილისი, დაარსდა 1997


Our Openings

228 Open Positions

Select location
1 location selected
locations selected

შეავსეთ აპლიკაცია

We are always looking for bright minds and enthusiastic people from diverse backgrounds, who want to be part of an outstanding team. Even if you don’t find a suitable position below, please do not hesitate to drop us your resume.