Job Openings SME სესხის ოფიცერი ლილოში

About the job SME სესხის ოფიცერი ლილოში

დამსაქმებელი: სს კრედო ბანკი

თანამდებობა: მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხის ოფიცერი ლილოს სერვის ცენტრში

სამუშაო ადგილი: თბილისი, ლილო

კრედო ბანკი 26 წელზე მეტი ისტორიის მქონე მძლავრი, სტაბილური ფინანსური ინსტიტუტია. კომპანია უწყვეტი სერვისებით საქართველოს 10 რეგიონში 85 ფილიალით არის წარმოდგენილი.

თანამშრომლებზე ზრუნვა ჩვენი პრიორიტეტია.

ახალ კრედოელებს ვთავაზობთ პროფესიონალ გუნდთან ერთად, მეგობრულ სამუშაო გარემოში განვითარების შესაძლებლობას და ბენეფიტებს:

 • დაზღვევა;
 • ტრენინგები;
 • მასტერკლასები;
 • სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის თანადაფინანსება;
 • კორპორატიული ღონისძიებები.

გუნდში ვეძებთ გამოცდილ, მოტივირებულ, განვითარებაზე ორიენტირებულ, კანდიდატს

მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხის ოფიცერი პოზიციაზე თბილისში

ზოგადი

 • კრედოს ფილოსოფიის, ღირებულებების, მიზნების გაგება და მხარდაჭერა;
 • ორგანიზაციის მიზნების მისაღწევად, შესაძლებლობების ფარგლებში, ზედამხედველის მიერ დასახული ამოცანების შესრულება;
 • საქმიანობის შესრულება კრედოს სტრატეგიისა და მეთოდიკის შესაბამისად;
 • ორგანიზაციის წინაშე პატიოსნებისა და ერთგულების მაღალი დონის წარმოჩენა.

სპეციფიკური:

 • საკრედიტო პოლიტიკის და პროცედურების, ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის, მათ შორის წამახალისებელი სქემის, მომსახურების სტანდარტების, ეთიკის კოდექსისა, ბიზნესის ქცევების, ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკების, ასევე მათში შეტანილი სიახლებიის, ცოდნა და დაცვა;
 • კლიენტის პერსონალური მონაცემების, ფინანსური და ოჯახური მდგომარეობის კონფიდენციალურობის დაცვა;
 • ორგანიზაციის კომერციული საქმიანობის კონფიდენციალურობის დაცვა;
 • მცირე და საშუალო ბიზნეს კლიენტების მოზიდვა;
 • კრედოში არსებული საკრედიტო და არასაკრედიტო პროდუქტებისა და საბანკო სერვისების კლიენტებისათვის შეთავაზებისა და გაყიდვის უზრუნველყოფა;
 • კლიენტის ბიზნესის ანალიზი და შეფასება;

სს კრედო ბანკი

 • კლიენტისთვის კონსულტაციის გაწევა ბიზნეს გეგმის შედგენაში, სხვადასხვა ტიპის ფინანსურ საკითხებსა და დოკუმენტაციის დამუშავებაში;
 • რეკომენდაციის მომზადება და წარდგენა საკრედიტო კომიტეტისათვის;
 • სესხის გაცემის უზრუნველყოფა;
 • სესხის გადახდის პროცესის მონიტორინგი;
 • პორტფელის და მსესხებლების შენარჩუნება / გაზრდაზე ზრუნვა;
 • ვადაგადაცილებული სესხების მართვა;
 • პორტფელის მაღალი ხარისხის შენარჩუნებაზე ზრუნვა;
 • კომპანიის კორპორატიულ ელ-ფოსტაზე მოსული სიახლეების გაცნობა;
 • პროცესის გაუმჯობესების მიზნით საკრედიტო და არასაკრედიტო მიმართულებით პროცედურების ცვლილებების შეთავაზება მენეჯმენტისათვის;
 • კრედოს ჩაცმის ეტიკეტის დაცვა;
 • სხვა მოვალეობების შესრულება, რომლებიც შესაძლოა, დაევალოს ზედამხედველის მიერ;
 • ორგანიზაციის მატერიალური ფასეულობების გაფრთხილება და დაცვა, კრედოს მოხმარების პოლიტიკის შესაბამისად;
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების ტრეინინგზე დასწრება და ინფორმაციული უსაფრთხოების თანხმობის განცხადებაზე ხელის მოწერის უზრუნველყოფა, (ხელმოწერით დადასტურება, რომ განცხადების რომელიმე ნაწილის დარღვევა განხილულია როგორც მოვალეობის შეუსრულებლობა და იწვევს დისციპლინარულ სანქციებს).

ცოდნა, კვალიფიკაცია და უნარი:

(შემდეგი ცოდნა, კვალიფიკაცია და უნარები შეიძლება მიღებულ იქნას ფორმალური განათლების, თვითსწავლების, გამოცდილების ან პრაქტიკანტობის გზით.)

 • უმაღლესი განათლება, სასურველია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;
 • მინიმუმ 1-წლიანი სამუშაო გამოცდილება სესხის ოფიცრის პოზიციაზე;
 • ძლიერი გაყიდვებისა და მოლაპარაკების წარმოების უნარი;
 • ძლიერი ანალიტიკური აზროვნება;
 • ფინანსური უწყისების შედგენის გამოცდილება;
 • კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (სასურველია ექსელის მაღალ დონეზე ცოდნა);
 • გამართული წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარი;

ძლიერი მოტივაცია და განვითარების მიღწევის სურვილი;

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა 2024 წლის 1 მაისი;

შენიშვნა: თქვენ მიერ გამოგზავნილი რეზიუმე შესაძლოა შეიცავდეს პერსონალურ მონაცემებს, "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის, მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებსაც. გაცნობებთ, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავდება თქვენთან სახელშეკრულებო, მათ შორის შრომითი ურთერთობის დამყარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნებისათვის. თქვენ მიერ გამოგზავნილი რეზიუმე შესაძლოა არ იქნას განხილული მოცემულ ვაკანსიაზე, სავაკანსიო მოთხოვნებიდან გამომდინარე ან დარეზერვებული იქნას სხვა რელევანტურ ვაკანსიაზე. გამოგზავნილი რეზიუმე შესაძლოა შენახულ იქნას 1 წლის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში თუ ეთანხმებით ზემოთ აღნიშნულს, გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ თქვენი რეზიუმე.